Eigen bijdrage 2022

De eigen bijdrage verandert per 1 januari 2022. Hier leest u wat er verandert.

Publicatiedatum 02.07.2021

De eigen bijdrage voor de Wlz wordt jaarlijks aangepast. De eigen bijdrage voor 2022 is bekend.

Eigen bijdrage voor zorg thuis (mpt, vpt en pgb)

In de Wlz zijn er drie vormen zorg thuis. De dagbesteding valt ook onder zorg thuis. De drie vormen zorg thuis zijn zorg vanuit een modulair pakket thuis (mpt), zorg vanuit een volledig pakket thuis (vpt) en zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). De eigen bijdrage voor zorg thuis is inkomensafhankelijk. Alleen de eigen bijdrage van het modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb) is soms lager en niet inkomensafhankelijk.

  • De eigen bijdrage voor een mpt is € 24,80 per maand voor de maanden waarin u 20 uur zorg of minder heeft ontvangen. 
  • Als een cliënt > 20 uur zorg per maand ontvangt vanuit MPT, dan betaald de cliënt een normale eigen bijdrage. Hier is geen vast bedrag voor en wordt per individu apart berekend, dit is inkomensafhankelijk.

Heeft u een pgb? Dan wordt de eigen bijdrage door het CAK gefactureerd zodra het pgb is toegekend. Dus ook als er nog geen zorg vanuit het pgb aan een zorgverlener betaald is.

Bereken uw eigen bijdrage op de website van het CAK.

Eigen bijdrage voor langdurige zorg met verblijf in een zorginstelling

Voor langdurige zorg met verblijf in een zorginstelling zijn er twee soorten eigen bijdragen, namelijk een lage en een hoge eigen bijdrage. U betaalt de eerste vier maanden de lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u meestal een hoge eigen bijdrage. 

  • De lage eigen bijdrage bedraagt minimaal € 174,00 en maximaal € 913,20 per maand.
  • De hoge eigen bijdrage bedraagt minimaal € 0,00 en maximaal € 2506,00 per maand.

Bereken uw eigen bijdrage op de website van het CAK.