Over ons Zorgkantoor

Graag vertellen wij u meer over onszelf en waar onze organisatie voor staat. Wij zijn het zorgkantoor Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden en zijn onderdeel van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. In de genoemde regio’s voeren wij de Wet langdurige zorg (Wlz) uit. Ook als u bij een andere zorgverzekeraar dan Zorg en Zekerheid verzekerd bent, organiseert het zorgkantoor uw Wlz-zorg.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze missie is ervoor te zorgen dat er langdurige zorg is voor iedereen in de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. Het Zorgkantoor wil deze missie realiseren door zoveel mogelijk vanuit de wensen en behoeftes van de cliënt te handelen en niet bedacht door derden.

Zorgzaam

Speerpunt van onze organisatie is de klant zo goed mogelijk te ondersteunen in het vinden van de meest passende en kwalitatief goede zorg. Daarbij is het ons doel de klant de positie te geven waarin ze onder eigen regie met voldoende, overzichtelijke informatie een keuze kan (blijven) maken uit het beschikbare aanbod van zorg, met of zonder onze hulp.

Hoe doen wij dat?

Sinds 2018 werken wij aan het optimaliseren van onze processen om zo de klant beter van dienst te kunnen zijn. Wij zullen in deze verbeteringen steeds meer de stem van de klant meenemen in onze afwegingen. Ook verbeteren wij de informatiepositie van de klant middels informatiebijeenkomsten in de regio, maar ook met deze website. Tot slot geven wij verder invulling aan het inkopen op basis van kwaliteit van zorg om zo de zorgaanbieders te ondersteunen in het verhogen van de door hun geleverde kwaliteit.

Zichtbaar

Om de klant goed bij te kunnen staan is het nodig dat men het zorgkantoor kent en het zorgkantoor weet te vinden voor informatie, ondersteuning en advies. Dat geldt niet alleen voor onze huidige en toekomstige klanten, maar ook voor alle ketenpartners. Ketenpartners als huisartsen, zorgaanbieders en gemeenten ervaren, net als onze klanten, het zorgkantoor als een betrouwbare partner die juiste en passende ondersteuning biedt.

Hoe doen wij dat?

Sinds 2018 organiseert het zorgkantoor diverse bijeenkomsten in de regio voor zorgprofessionals waarin we de rol van het zorgkantoor onder de aandacht brengen. Zo proberen we via de professional de klant in verbinding te brengen met het zorgkantoor. Ook vernieuwen we onze website en werken we aan grotere digitale vindbaarheid van onze organisatie en onze ondersteuning.

Zorgvuldig

Om excellente dienstverlening te bieden is het noodzakelijk dat de organisatie op orde is en blijft. Daarom is het steeds van belang om kritisch te kijken naar de eigen werkprocessen, het eigen kennisniveau en de beheersing van risico’s. Wij analyseren onze resultaten op het gebied van zorgvuldigheid, zichtbaarheid en zorgzaamheid om te komen tot die onderdelen of processen waar verbetering mogelijk is. Hiervoor moeten we beschikken over voldoende kwantitatieve en kwalitatieve managementinformatie die wordt opgehaald uit onze eigen processen, maar ook uit de klantervaringen en klantwensen over onze processen.

Hoe doen wij dat?

Sinds 2018 verbeteren we onze processen en voeren we organisatiebreed een leer- en verbetercyclus in met als doel te leren van opgedane ervaringen en daardoor ons werk ieder jaar steeds beter te doen. We proberen steeds meer in contact te treden met onze klanten en hun mening te vragen over onze processen en onze dienstverlening om zo veel mogelijk de ervaringen van de klant te betrekken in deze leer- en verbetercyclus.

Kunnen we u ergens mee helpen?

Onze specialisten helpen u graag!

Neem contact op