Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van de website van het zorgkantoor. Wij streven daarom naar een zo hoog mogelijke toegankelijkheid.
 

Toegankelijkheid

Veel Nederlanders hebben 1 of meerdere beperkingen. Het is belangrijk dat onze online informatie en dienstverlening ook voor hen goed toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan mensen die blind of kleurenblind zijn, doof of slechthorend, maar ook motorisch beperkt, zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd. Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid probeert daarom alle online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Dit moeten wij ook van de overheid.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Landelijke Zorgverzekeraars Nederland (ZN) Wlz-documenten zijn momenteel nog niet toegankelijk. We streven er naar dat alle documenten op onze website toegankelijk zijn of dat links worden opgenomen naar andere websites, zoals die van de site van ZN. 
  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de Zorg en Zekerheid pdf-bestanden op onze website. Het streven van onze website is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden.
  • Wij hebben oude nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

De verklaring

Wij moeten een toegankelijkheidsverklaring plaatsen op onze website. In de verklaring staat of de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen wij nemen om toegankelijkheid te borgen.

Bekijk de volledige verklaring in het register van toegankelijkheidsverklaringen

Samenvatting

  • Naam van de website: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
  • Van overheidsinstantie: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
  • Toegankelijkheidsstatus: Voldoet gedeeltelijk (B)
  • Datum van de verklaring: 24-12-2020

Op deze pagina staan alle toegankelijkheidsverklaringen voor websites en mobiele applicaties waarvoor het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid verantwoordelijk is.

Websites en mobiele applicaties