Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van de website van het zorgkantoor. Wij streven daarom naar een zo hoog mogelijke toegankelijkheid.
 

Toegankelijkheid

Veel Nederlanders hebben 1 of meerdere beperkingen. Het is belangrijk dat onze online informatie en dienstverlening ook voor hen goed toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan mensen die blind of kleurenblind zijn, doof of slechthorend, maar ook motorisch beperkt, zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd. Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid probeert daarom alle online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Dit moeten wij ook van de overheid.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • PDF bestanden blijken niet altijd te voldoen aan de WCAG 2.1 AA norm. Er zijn bij diverse documenten problemen gevonden op het gebied van contrast, doelbeschrijving en uitleg bij niet tekstuele content.
  • Bij een te hoge schermresolutie ontstaan weergaveproblemen op de enkele pagina's of moet op meerdere manieren gescroled worden.

Het zorgkantoor werkt op dit moment hard aan het stapsgewijs toegankelijk maken van alle PDF documenten op de website. Ons doel is om uiterlijk eind 2023 volledig toegankelijk te zijn, ook op het gebied van PDF documenten.. De technische issues worden inmiddels onderzocht en worden zo spoedig mogelijk verholpen.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

De verklaring

Wij moeten een toegankelijkheidsverklaring plaatsen op onze website. In de verklaring staat of de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen wij nemen om toegankelijkheid te borgen.

Bekijk de volledige verklaring in het register van toegankelijkheidsverklaringen

Samenvatting

  • Naam van de website: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
  • Van overheidsinstantie: Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
  • Toegankelijkheidsstatus: Voldoet gedeeltelijk (B)
  • Datum van de verklaring: 27-01-2023

Op deze pagina staan alle toegankelijkheidsverklaringen voor websites en mobiele applicaties waarvoor het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid verantwoordelijk is.

Websites en mobiele applicaties