SPUK-DOS aanvragen

Publicatiedatum 17.02.2023

Dit nieuwsbericht is voor gemeenten in de regio Zuid-Holland-Noord en Amstelland en de Meerlanden.

Op 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Wet Domein-overstijgende Samenwerking (DOS) in werking (het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd).

Deze wet maakt het rechtmatig investeren in preventieve maatregelen door zorgkantoren vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) onder voorwaarden mogelijk.
Vooruitlopend hierop is voor 2023 een zogenaamde ‘Specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken-regeling’ (SPUK) ontwikkeld door het ministerie van VWS.

U kunt de specifieke uitkering aanvragen in 2 rondes:

  • Eerste aanvraagronde: van 20 februari 2023 9.00 uur tot en met 10 maart 2023 18.00 uur;
  • Tweede aanvraagronde: van 27 juni 2023 9.00 uur tot en met 11 juli 2023 18.00 uur.

Aanvragen kunnen ingediend worden via de volgende website, alwaar ook het aanvraagformulier en het businesscase format gevonden kan worden.
Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Om voor middelen uit de SPUK-regeling DOS in aanmerking te komen moeten aanvragers (gemeenten) een ingevuld aanvraagformulier met businesscase bij VWS aanleveren.

Dit aanvraagformulier moet voorzien zijn van een getekend advies vanuit de zorgkantoren. Daarnaast dient een SPUK-aanvraag over een positieve businesscase te beschikken.

Zorgkantoren hanteren de volgende richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen:
1. Voorstel moet voldoen aan doelstellingen Wet DOS
2. Er is geen garantie voor financiering onder de Wet Domeinoverstijgende Samenwerking (DOS)
3. Het initiatief moet over een positieve businesscase beschikken (conform aangeleverd format)
4. We keuren dubbele bekostiging af (onder andere regelingen)
5. Geen bekostiging van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2024 e.v.

U kunt uw aanvraag voor beoordeling door het zorgkantoor indienen via beleidwlz@zorgenzekerheid.nl
Het zorgkantoor hanteert hiervoor voor de eerste ronde een deadline op 6 maart om 23.59u.

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling genomen worden.
Let wel: Een positieve beoordeling door het zorgkantoor is slechts een voorwaarde van de aanvraag bij VWS. Dit geeft geen garantie voor daadwerkelijke toekenning vanuit het ministerie.
Mocht u nog verdere vragen hebben over de procedure dan kunt u deze stellen via het e-mail adres.