Wijzigingen pgb in 2023

Op deze pagina leest u meer over wat er in 2023 voor het pgb wijzigt. U vindt hier de tarieven die in 2023 geldig zijn. Daarnaast vindt u de hoogte van de toeslag wooninitiatief, en gewijzigde regels over het betalen van vervoer van en naar dagbesteding.

Publicatiedatum 08.12.2022

Maximumtarieven

Op 1 januari 2023 gaan de maximumtarieven die u uw zorgverlener mag betalen omhoog.  Dat betekent dat u het tarief van uw zorgverlener kunt aanpassen als u dat wenst.

Let op! U kunt alleen het tarief van uw zorgverlener verhogen als u hiervoor genoeg budget heeft.

De volgende maximumtarieven gelden voor het pgb-Wlz vanaf 1 januari 2023:

-              Het reguliere (informele) maximum tarief wordt: € 22,98.

-              Het maximum tarief voor formele zorgverleners wordt: € 72,39.

U mag uw zorgverlener alleen het formele tarief betalen wanneer dit een professionele zorgverlener is die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en door uw zorgkantoor wordt beoordeeld als professionele zorgverlener.

-              Het maximum tarief voor professionele dagbesteding wordt per dagdeel: €66,64.

Dit mag alleen aan een professionele zorgverlener betaald worden voor het leveren van dagbesteding. Een dagdeel duurt vier uur. Wordt er 3 uur dagbesteding geleverd dan is het maximum tarief : € 49,98

Wooninitiatief toeslagen

Bewoners van wooninitiatieven met een persoonsgebonden budget krijgen ieder jaar een toeslag. Dit is bedoeld voor extra zorg, de huur van de gemeenschappelijke ruimte, mits zorg gerelateerd en een aantal uitgaven die te maken hebben zorginfrastructuur.

De toeslag wooninitiatief was € 4.724 en wordt in 2023 € 5.007

In 2023 wordt de toeslag voor kwaliteit voor de sector Verpleging & Verzorging weer toegekend. U heeft hier recht op als u woont in een kleinschalig wooninitiatief, een wooninitiatief toeslag ontvangt en u een indicatie heeft voor zorgprofiel VV4 of hoger. De toeslag is bedoeld voor de zorgverlening. Zij kunnen hiermee meer zorg en betere kwaliteit bieden. U hoeft de toeslag voor kwaliteit niet aan te vragen. Als u hier recht op heeft, ontvangt u het automatisch bij uw budget.

De toeslag wooninitiatieven kwaliteitsgelden uit kwaliteitskader verpleeghuiszorg was € 4.295 en wordt in 2023 € 4.552

Vergoeding vervoer naar dagbesteding

Ook in 2023 mogen budgethouders het vervoer van en naar de groepsbegeleiding of groepsbehandeling met het pgb inkopen. Tot en met 2022 was dit alleen mogelijk als de dagbesteding of groepsbehandeling uit het pgb werd betaald. Nu mag dit wel ook als de dagbesteding via zorg in natura wordt ingezet. Hiervoor is het wel van belang dat het zorgkantoor geen vervoersafspraken heeft gemaakt met de betreffende zorgaanbieder.