Eigen bijdrage

Iedereen die Wlz-zorg ontvangt betaalt vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Lees hier wat de eigen bijdrage Wlz-zorg inhoudt.

Cliënten boven de 18 jaar betalen een eigen bijdrageU betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Het CAK krijgt (via het zorgkantoor) van de zorgaanbieder informatie over begin- en einddatum van de geleverde zorg en de omvang daarvan. Voor informatie over de eigen bijdrage Wmo verwijzen we u naar de gemeente. voor Wlz-zorg. Het Centraal Administratiekantoor (CAK)Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Voor de Wlz stelt het CAK de eigen bijdrage vast en zij innen de eigen bijdrage. Ook verricht het CAK de betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). berekent hoe hoog dat bedrag is en stuurt vervolgens elke maand een factuur naar de cliënt.


Hoogte en start eigen bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Met het rekenprogramma van het CAK kan de hoogte van de eigen bijdrage berekend worden. De startdatum van de Wlz-zorg is ook de startdatum van de betaling van de eigen bijdrage.