Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Eigen bijdrage

Iedereen die Wlz-zorg ontvangt betaalt vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Lees hier wat de eigen bijdrage Wlz-zorg inhoudt.

Cliënten boven de 18 jaar betalen een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent hoe hoog dat bedrag is en stuurt vervolgens elke maand een factuur naar de cliënt.


Hoogte en start eigen bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Met het rekenprogramma van het CAK kan de hoogte van de eigen bijdrage berekend worden. De startdatum van de Wlz-zorg is ook de startdatum van de betaling van de eigen bijdrage.