Cliëntenondersteuning

Waar kan uw cliënt terecht voor advies en hulp?

Heeft uw cliënt advies of hulp nodig om de zorg te krijgen die bij hem of haar past? Onze klantadviseurs zijn de cliëntondersteuners van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid en geven graag advies over langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast helpen zij uw cliënt bij het vinden van de beste zorg en vertellen zij uw cliënt waar hij of zij terecht kan. Neem contact met ze op. Er zijn ook andere organisaties waar uw cliënt terecht kan. Dat heet onafhankelijke cliëntondersteuning. 

De cliëntondersteuner denkt met uw cliënt mee over de beste zorg

Als uw cliënt recht heeft op zorg uit de Wlz dan kan uw cliënt gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van de positie van de cliënt, zodat uw cliënt weloverwogen keuzes kan maken over zijn of haar zorg. Een cliëntondersteuner staat naast uw cliënt, denkt mee met uw cliënt en betrekt waar mogelijk het sociale netwerk, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers, bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent ook het zorgaanbod in de buurt.

Uw cliënt kan informatie, advies en ondersteuning krijgen

Denk aan:

  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij de zorgsituatie.
  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de verschillende zorgvormen, rechten en eventuele wachtlijsten.
  • De invulling van de zorg. Uw cliënt kan bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. 
  • Bemiddeling tussen uw cliënt en u als zorgaanbieder. 
  • Ondersteuning bij klachten.
  • Hulp bij het aanvragen van een herindicatie.

Bekijk de landelijke website regelhulp voor meer informatie.

Waar kunt u terecht?

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij de klantadviseurs van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Neem contact met ze op. 

Wilt u liever advies of hulp van een andere organisatie? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntondersteuners bij u in de buurt. U kunt zelf kiezen van wie u de hulp wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen. Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor de regio van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid zijn de volgende onafhankelijke cliëntenorganisaties gecontracteerd:

Onafhankelijke cliëntondersteuning - Amstelland en de Meerlanden

MEE Amstel en Zaan

www.meeaz.nl

(0900) 999 88 88
Cliëntenbelang Amsterdam

www.cliëntenbelangamsterdam.nl

(0900) 243 81 81
CliëntondersteuningPLUS

www.cliëntondersteuningplus.nl

(085) 486 67 00
Co Weet Raad

www.coweetraad.nl

(085) 273 71 51

Onafhankelijke cliëntondersteuning - Zuid-Holland Noord

MEE Zuid-Holland-Noord

www.meezhn.nl

(088) 775 20 00
Zorgbelang Zuid-Holland

www.zorgbelang-zuidholland.nl

(0900) 243 81 81
CliëntondersteuningPLUS

www.cliëntondersteuningplus.nl

(085) 486 67 00

Co Weet Raad

www.coweetraad.nl

(085) 273 71 51

Wie kan uw cliënt nog meer helpen?

Er zijn veel organisaties betrokken bij de langdurige zorg:

Centrum indicatiestelling zorg

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of uw cliënt recht heeft op Wlz-zorg. Doe de webcheck om te kijken of uw cliënt zorg kan krijgen die vergoed wordt.

T: 088 789 10 00

www.ciz.nl 

Per Saldo

Per Saldo geeft informatie en advies en ondersteunt pgb-houders via een telefonische helpdesk.

T: 0900 742 48 57

www.pgb.nl 

Centraal Administratiekantoor

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage.

T: 0800 0087

www.hetcak.nl 

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de betaling aan de zorgverleners als uw cliënt een pgb heeft. Ook helpen zij bij het regelen van de zorg en administratie.

T: 030 264 82 00

www.svb.nl

Uw verzekeraar

De zorgverzekering van uw cliënt vergoedt algemene, medische behandelingen. Neem voor meer informatie contact op met de verzekeraar. Is uw cliënt bij Zorg en Zekerheid verzekerd?

T: 071 5 825 825

www.zorgenzekerheid.nl