Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. Maar hoe hoog is het bedrag? U vindt hier meer informatie.

Wat draagt u bij aan langdurige zorg thuis?

Vanaf 18 jaar betaalt iedereen die Wlz-zorg krijgt daar een eigen bijdrage voor. Ook voor zorg die u in een instelling ontvangt. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw situatie, uw zorgindicatie en uw zorgverzekering.

Hoe wordt de eigen bijdrage berekend?

Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. Lees meer over de berekening van uw eigen bijdrage (CAK).

Krijgt u maximaal 20 uur zorg per maand?

U betaalt dan een verlaagde eigen bijdrage van €23,- per maand. Wanneer het aantal uren per maand wisselt waardoor u soms meer dan 20 uur zorg krijgt, wisselt de hoogte van uw eigen bijdrage mee. Dit ziet u terug op de beschikking die u van het CAK ontvangt. U kunt vooraf het verwachte aantal uren zorg doorgeven. Het CAK kijkt dan achteraf wat het daadwerkelijke aantal zorguren was.

Eigen bijdrage dagbesteding en behandeling.

Vanaf april 2018 betaalt u ook een eigen bijdrage wanneer u uw Wlz-zorg uitsluitend in de vorm van dagbesteding of behandeling krijgt.

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.