Eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. Maar hoe hoog is het bedrag? U vindt hier meer informatie.

Wat draagt u bij aan langdurige zorg thuis?

Vanaf 18 jaar betaalt iedereen die Wlz-zorg krijgt daar een eigen bijdrage voor. Ook voor zorg die u in een instelling ontvangt. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw situatie, uw zorgindicatie en uw zorgverzekering.

Hoe wordt de eigen bijdrage berekend?

Het CAKHet CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Voor de Wlz stelt het CAK de eigen bijdrage vast en zij innen de eigen bijdrage. Ook verricht het CAK de betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). berekent de hoogte van uw eigen bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. Lees meer over de berekening van uw eigen bijdrage (CAK).

Krijgt u maximaal 20 uur zorg per maand?

U betaalt dan een verlaagde eigen bijdrage van €23,- per maand. Wanneer het aantal uren per maand wisselt waardoor u soms meer dan 20 uur zorg krijgt, wisselt de hoogte van uw eigen bijdrage mee. Dit ziet u terug op de beschikking die u van het CAK ontvangt. U kunt vooraf het verwachte aantal uren zorg doorgeven. Het CAK kijkt dan achteraf wat het daadwerkelijke aantal zorguren was.

Eigen bijdrage dagbesteding en behandeling.

Vanaf april 2018 betaalt u ook een eigen bijdrage wanneer u uw Wlz-zorg uitsluitend in de vorm van dagbesteding of behandelingGeneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde. krijgt.

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.