Hulpmiddelen

Hier leest u hoe hulpmiddelen in een Wlz-zorginstelling worden vergoed.

Hoe wordt uw hulpmiddel vergoed?

Om wonen, zorg en welzijn mogelijk te maken zijn er soms hulpmiddelen nodig. Er wordt onderscheid gemaakt in drie soorten hulpmiddelen, namelijk roerende voorzieningen, persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen. Hoe deze hulpmiddelen vergoedt worden, hangt af van uw woonsituatie. U woont in een instelling als u zelf geen huur, gas, water en licht betaald. Ook hangt het ervan af of u woont in een instelling waarbij u wel of geen behandeling ontvangt via de Wlz. Uw zorginstelling kan u vertellen wat bij u het geval is.

 

Roerende voorzieningen

Mobiliteitshulpmiddelen

Persoonsgebonden hulpmiddelen

Wonen in een instelling met behandeling

Inventaris zorginstelling

Zorgkantoor

Zorgkantoor

Wonen in een instelling zonder behandeling

Inventaris zorginstelling

Zorgkantoor

Zorgverzerkeringswet

Volledig pakket thuis

 

 Gemeente (WMO)

Gemeente (WMO)

Zorgverzekeringswet

Modulair pakket thuis

 

Gemeente (WMO)

Gemeente (WMO)

Zorgverzekeringswet

Persoonsgebonden budget

Gemeente (WMO)

Gemeente (WMO)

Zorgverzekeringswet

 

Wat is het onderscheid tussen de verschillende voorzieningen?

Roerende voorzieningen

Deze kunnen door meerdere Wlz-cliënten gebruikt kunnen worden. Deze voorzieningen zijn nodig om zorg te kunnen verlenen. Voorbeelden zijn hoog-/laagbedden, tilliften, postoelen en standaard tilbanden.

Persoonsgebonden hulpmiddelen

Worden frequent gebruikt door één persoon en zijn aangepast op één individueel persoon. Deze hulpmiddelen vallen buiten de inventaris en het budget van de zorginstelling. Ze worden vergoed door het zorgkantoor. De zorginstelling heeft de taak om dit samen met u aan te vragen bij het zorgkantoor als u deze nodig heeft. Het gaat dan om:

 • Prothesen;
 • Orthesen;
 • Statische ligorthesen;
 • Orthopedische schoenen;
 • Therapeutische elastische kousen;
 • Omgevingsbesturing;
 • Persoonsgebonden kleding;
 • Maatwerk tilbanden.

Mobiliteitshulpmiddelen

Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat de u zich kan verplaatsten. Hiermee wordt uw zelfredzaamheid vergroot, of u kunt sociale contacten onderhouden. De mobiliteitshulpmiddelen die hier onder vallen zijn: :

 • (Elektrische) rolstoel;
 • Scootmobiel;
 • Aangepaste fiets;
 • Aangepaste wandelwagen/buggy voor minderjarigen;
 • Aangepast autostoeltje voor minderjarigen.

U heeft dit hulpmiddel nodig voor lange tijd omdat lopen niet meer lukt of heel moeizaam gaat. Voor het aangepaste autostoeltje geldt dat er aanspraak op kan worden gedaan als dit nodig is voor de zithouding en de veiligheid van het kind. De zorginstelling heeft de taak om dit samen met u aan te vragen bij het zorgkantoor als u deze nodig heeft.

Verandering 1 januari 2020

Spraak vervangende hulpmiddelen worden aangemerkt als zijnde roerende voorzieningen.

Voorheen werd er onderscheid gemaakt tussen personen met of zonder behandeling, wonend in een instelling. Indien u woont in een instelling, en zorg ontvangt zonder behandeling vanuit de Wlz is de regeling rondom hulpmiddelen per 1 januari 2020 veranderd voor u:anderd:

 • Roerende voorzieningen worden verstrekt de zorginstelling waar u woont. Voorheen deed de gemeente, of soms de zorgverzekeraar, dit;
 • De mobiliteitshulpmiddelen zoals hierboven beschreven worden verstrekt door het zorgkantoor.

Had u voor 1 januari 2020 al een mobiliteitshulpmiddel via de gemeente? Dat behoudt u deze, tot er vervanging nodig is, dan zal uw hulpmiddelen worden vervangen door het zorgkantoor. Tot die tijd blijft de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanpassingen.

Meer informatie vindt u op de website informatie langdurige zorg vinden. 

Heeft u nog vragen?

 • Voor vragen over de hulpmiddelen die bij het zorgkantoor worden aangevraagd, kunt u terecht bij uw zorginstelling;
 • Voor vragen over hulpmiddelen die onder de zorgverzekeraar of gemeente vallen, kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of gemeente.

Heeft u toch nog vragen, neem dan contact met ons op.