Hoe vraag ik Wlz-zorg aan?

Hier leest u hoe u Wlz-zorg aanvraagt en hoe u toetst of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

Heeft u of uw naaste langdurig zorg nodig? Dan heeft u mogelijk recht op zorg die vergoed wordt uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt aan de hand van landelijke regels vast of uw zorgbehoefte onder deze wet valt en voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Wlz-zorg aanvragen

1

Komt u in aanmerking voor Wlz zorg?

Wlz-zorg is er voor cliënten die voor onbepaalde tijd 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben.

Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg moet u een Wlz-indicatie hebben. Deze kunt u aanvragen bij het onafhankelijke Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg? Doe de Wlz-check!

2

Een indicatie aanvragen

Wanneer u in aanmerking komt voor Wlz-zorg kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ. U kunt ook iemand machtigen om uw aanvraag voor u te doen.

Hier kunt u een Wlz-aanvraag starten via de website van het CIZ.

Hier vindt u de website van het CIZ en informatie over het machtigen van iemand anders.

Wanneer u een Wlz-indicatie aanvraagt, wil het CIZ vaak meer weten over uw situatie. Hiervoor nemen ze altijd persoonlijk contact met u op. Dat kan zijn in de vorm van een bezoek bij u thuis, op een spreekuurlocatie of door telefonisch contact. Zorg ervoor dat u goed voorbereid bent op het gesprek en houd informatie over uw ziekte, stoornis, aandoening of handicap bij de hand. Deze medische gegevens kunnen bijvoorbeeld in een brief van uw huisarts of specialist staan waarin uw situatie is omschreven. Geef ook duidelijk aan welke zorg u nodig heeft en waarom. Met uw toestemming kan de medewerker van het CIZ ook informatie opvragen bij uw huisarts of specialist.

3

Heeft u een voorkeur?

Het is verstandig om al tijdens uw indicatieaanvraag na te denken over de zorg die u wenst te ontvangen. U kunt tijdens het aanvragen van een Wlz-indicatie uw keuze doorgeven aan het CIZ. De voorkeuren die u kunt aangeven zijn: Zorg thuis, Zorg in een instelling of pgb. Uw kunt ook uw voorkeursaanbieder aangeven. 

Heeft u nog geen voorkeur, dan neemt het zorgkantoor contact met u op zodra de Wlz-indicatie is afgegeven. Het zorgkantoor bespreekt met u welke zorg kan worden ingezet en kan u helpen zoeken naar de juiste zorgaanbieder. 

Voor een overzicht van zorgaanbieders, raadpleeg de zorgvergelijker

4

Het indicatiebesluit

Het CIZ beslist over uw aanvraag. Als ze uw aanvraag goedkeuren ontvangt u een indicatiebesluit. Dit besluit geeft u recht op Wlz-zorg. In het indicatiebesluit staat vermeld op welk zorgprofiel u recht heeft. Het zorgprofiel beschrijft welke Wlz-zorg u nodig heeft. Er zijn veel verschillende zorgprofielen. Ze zijn gekoppeld aan het soort aandoening of beperking waarvoor u zorg nodig heeft. Dit wordt de grondslag genoemd. Hier vindt u meer informatie over zorgprofielen.

Na afgifte van de Wlz-indicatie vervalt in veel gevallen het recht op zorg vanuit andere wetten. Op de pagina zorg uit andere wetten vindt u hier meer informatie over.

5

Wie neemt vervolgens contact met u op?

Heeft u tijdens de indicatieaanvraag een voorkeur aangegeven voor een zorgaanbieder dan neemt deze aanbieder direct contact met u op. Heeft u gekozen voor een pgb of heeft u geen voorkeur doorgegeven dan neemt het zorgkantoor contact met u op zodra de indicatie is afgegeven. Het zorgkantoor bespreekt met u welke zorg kan worden ingezet en kan u helpen zoeken naar de juiste zorgaanbieder. 

Heeft u hulp of advies nodig?

Onze afdeling Klantadvies Wlz adviseert u graag over uw persoonlijke situatie en beantwoordt al uw Wlz-gerelateerde vragen. Neem gerust contact met ons op.