Zorg uit andere wetten dan de Wlz

Wlz-zorg gaat voor op Wmo en Zvw

Had u voordat u een Wlz-indicatie kreeg Wmo-zorg of zorg thuis vanuit de Zvw? Dan worden uw verpleging en persoonlijke verzorging nu niet meer bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, maar bij het zorgkantoor. Ook de begeleiding (in groepsverband) en de huishoudelijke hulp worden vanuit de Wlz betaald en dus bij het zorgkantoor gedeclareerd, in plaats van bij de gemeente (Wmo).

Wanneer u twijfelt of u zorg dubbel ontvangt na het ingaan van uw Wlz-indicatie, dan kan er sprake zijn van samenloop Zvw-Wlz. Neem dan contact op met het zorgkantoor.

Heeft u naast de zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) nog zorg uit andere domeinen nodig zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuing (Wmo)? De regelhulp van de Rijksoverheid helpt u op weg met het regelen van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw).

Ga naar de regelhulp →

Lees voor meer uitleg de pagina zorgwetten.