ActiVite - Hussonshoek

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

Bij ActiVite vinden we het heel belangrijk dat bewoners zelf kunnen bepalen hoe hun dag eruit ziet. Bewoners moeten zoveel mogelijk kunnen doen wat ze prettig vinden, op de manier die ze gewend zijn. Daarom doen we er alles aan om een cliënt te leren kennen en van daaruit verder te werken.

In Hussonshoek wonen mensen met dementie. Bij de zorg voor hen vinden we structuur, herkenning en aandacht voor iemands persoon erg belangrijk.

.

Per woning werkt een vast team, dat is opgeleid om het mensen met dementie zo prettig mogelijk te maken. Samen met de bewoners wordt een dagindeling gemaakt, die is afgestemd op hun gewoonten en behoeftes. Door het vaste team zien de bewoners zoveel mogelijk dezelfde gezichten, die zij herkennen als 'vertrouwd' persoon. Naast het team zijn ook familieleden en dierbaren belangrijke personen voor de bewoners. Binnen Hussonshoek wordt veel aandacht besteed aan familieparticipatie. Samen met de familie wordt er gekeken naar wat een ieder kan betekenen voor de individuele persoon of voor de groep

Wat zeggen anderen over locatie ActiVite Hussonshoek:
"Sinds mijn moeder in deze instelling woont, is ze echt opgeknapt. Dat is een gevolg van de rust en regelmaat die op de afdeling wordt doorgevoerd. Als er iets aan de hand is met mijn moeder dan wordt ik zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Dat vind ik prettig. De medewerkers denken echt met ons mee

ActiVite - Hussonshoek

De informatie op deze pagina wordt gevuld en bijgehouden door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland