De Haardstee

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

De Haardstee begeleidt mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Dit doen wij op onze woonlocaties, met dagbesteding of bij mensen thuis. Onze begeleiding kenmerkt zich door betrokkenheid, een open houding, een praktische aanpak en aandacht voor ontwikkeling. Wij zijn er voor mensen van 18 jaar en ouder.

De woonlocaties van De Haardstee bevinden zich in of rond het centrum van Leiden. Het zorgaanbod varieert per locatie. Sommige locaties zijn meer gericht op gezamenlijkheid (bijvoorbeeld door samen te eten en activiteiten te ondernemen), terwijl er bij andere locaties meer sprake is van individuele begeleiding. Dit wordt afgestemd op de bewoners en hun begeleidingsvragen.
Ambulante begeleiding (in de thuissituatie) wordt door De Haardstee geboden in Leiden en omringende gemeenten.

Iedere cliënt bij wonen, ambulant of dagbesteding heeft een persoonlijk begeleider. De cliënt maakt met deze persoonlijk begeleider afspraken over hoe de begeleiding er precies uitziet. Dit wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Bij ambulante begeleiding heeft de cliënt één of twee vaste begeleiders. Op de woonlocaties is een team aanwezig die zorgt voor de 24-uursbegeleiding. Een team kan bestaan uit persoonlijk begeleiders, begeleiders en locatie-assistenten. Daarnaast heeft De Haardstee twee gedragsdeskundigen die nauw betrokken zijn bij de begeleiding van onze cliënten. Dit geldt voor zorg met verblijf, beschermd wonen en ambulante begeleiding.

Wij vinden het belangrijk om het gevoel van eigenwaarde van mensen te versterken. Samen zoeken we naar balans en werken we in kleine of grote stappen aan doelen. We hebben een open en creatieve blik en nemen kansen en mogelijkheden in de omgeving mee.

De Haardstee is een kleinschalige organisatie. We delen onze kennis en ervaring graag en werken nauw samen met andere organisaties. Dat resulteert in een persoonlijke aanpak en ondersteuning op maat. Bij ons kunnen mensen zichzelf zijn. We sluiten aan bij wie ze zijn en bij wat ze willen.

Ik zoek zorg voor
Verstandelijke handicap
Aanwezigheid van
Tuin, Gezamelijke ruimte
Ligging
In een dorp- of stadscentrum, In een woonwijk
Profilering instelling
Voor jeugd, Voor ouderen, Voor volwassenen

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland