's Heeren Loo - Willem van den Bergh

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

's Heeren Loo wil niet meer en niet minder dan van wezenlijk toegevoegde waarde zijn in het leven en de leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking.

De missie van 's Heeren Loo is: 'Met alles dat wij weten en kunnen zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten, zodat zij een zo goed mogelijk leven leiden.'

Onze besturingsfilosofie zegt dat de driehoek cliënt-zorgprofessional en ouders/verwante ons absolute ankerpunt is. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag wat cliënten, hun familie en hun begeleiders daar beter van worden. Als we dat niet kunnen uitleggen, doen we het niet.

De dienstverlening van regio Noordwijk, Willem van den Bergh vindt plaats in een zorgpark, vlak achter de duinen tussen Noordwijk en Katwijk in. Het werkgebied van regio Zuid-Holland Noord strekt zich daarentegen uit over de gehele Duin- en Bollenstreek, Leiden en omgeving en de Haarlemmermeer. De specialisten van ons expertisecentrum Advisium werken samen in multidisciplinaire teams bij de begeleiding en behandeling van de cliënt. Onder de specialisten van Advisium bevinden zich artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG), gedragswetenschappers, tandartsen, paramedici zoals fysiotherapeuten, logopodisten, et cetera.

In het zorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk wonen en werken mensen met een verstandelijke beperking. Naast een groep cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, ondersteunen we ook mensen met ernstig meervoudige beperkingen en ouderen. Kinderen ondersteunen we zowel kortdurend als in verblijfsvorm. Naast de 72 zorgwoningen zijn er binnen het zorgpark diverse dagbestedingslocaties waar cliënten terecht kunnen voor werkzaamheden en activiteiten die hen past en waar hun voorkeur naar uitgaat. Regio Zuid-Holland Noord ondersteunt ruim 400 mensen met een zorgvraag die uiteenloopt van licht tot zwaar. De vraag waar wij een antwoord op bieden is dan ook breed, van ondersteuning bij zelfstandig wonen tot 24-uurs begeleiding en verzorging. Dit gebeurt in ons werkgebied op ruim 65 adressen binnen een veertiental gemeenten, van Hoofddorp tot Leiden en alles wat zich daartussen bevindt. De woonvormen bestaan uit appartementen, studio's en groepswoningen. Op het gebied van werk- en/of dagbesteding ontvangen cliënten ondersteuning van betaalde arbeid tot belevingsgerichte activiteiten als 'snoezelen'. Naast ons gecertificeerd jobcoachbureau Werk aan Zee, hebben wij een eigen Academie voor Zelsfstandigheid die actief is in Leiden, Noordwijk, Hillegom en Oegstgeest. Mensen met een beperking kunnen daar een individueel of collectief trainingstraject volgen dat hen verder helpt op de weg naar (zo groot mogelijke) zelfstandigheid. Medewerkers van Expertisecentrum Advisium verlenen diensten aan cliënten en medewerkers binnen de beide regio's, maar ook rechtstreeks aan extramurale cliënten en hun verwanten. Ook zorgprofessionals buiten de organisatie kunnen desgewenst een beroep doen op de expertise en ervaring van Advisium en haar medewerkers.

De regio's Zuid-Holland Noord, Noordwijk Willem van den Bergh en Advisium Noordwijk zijn zowel geografisch als inhoudelijk sterk met elkaar verbonden. Visie, missie, uitgangspunen en besturingsfilosofie zijn dezelfde. Wij willen niet meer en niet minder dan van wezenlijk toegevoegde waarde zijn in het leven en de leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze afdeling Klantcontact, waar een van onze zeven zorgbemiddelaars u graag te woord zal staan. Zij zijn bereikbaar onder het telefoonnummer 088-0363030.

Ik zoek zorg voor
Licht verstandelijke handicap, Lichamelijke handicap, Verstandelijke handicap, Auditief en communicatieve handicap, Geestelijke aandoening / psychiatrische aandoening
Aanwezigheid van
Zwembad, Lift, Tuin, Restaurant, Mini supermarkt, Gezamelijke ruimte, Religieuze ruimte, Horeca
Ligging
Landelijk gelegen
Profilering instelling
Voor jeugd, Voor ouderen, Voor volwassenen, Voor kinderen

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland