Sinai Centrum - Maccabiadelaan

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

Het Sinai Centrum is een HKZ-gecertificeerde instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Al meer dan 50 jaar is het Sinai Centrum gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en ouderen met psychotrauma. Van oudsher staat de Joodse identiteit van onze organisatie centraal. Deze uit zich in waarden als zorg voor elkaar, saamhorigheid en gastvrijheid. Onze zorg is er voor iedereen, ongeacht achtergrond of religie.

Sinai Centrum Maccabiadelaan is een Langdurige Zorg afdeling verdeeld over 2 locaties. De maccabiadelaan en de Laan van de Helende Meesters.

De locatie Maccabiadelaan is van de organisatie Ons Tweede Thuis (OTT). Het Sinai Centrum huurt Hat eenheden en een vpk kantoor. Op de 1e en 2e etage zijn appartementen. In de appartementen verblijven cliënten die voor een groot deel zelfstandig wonen maar echter niet zonder 24-uurszorg en toezicht kunnen. Indicatie; WLZ of WMO. De mate van zorg is zeer divers, soms alleen contact om de dagstructuur door te nemen, soms meer zorg zowel bij de ADL als de HDL. Het team bestaat uit psychiater, somatisch arts, verpleegkundige, creatief therapeut en activiteitenbegeleider.

De meeste van de cliënten zijn al langdurig op genomen. De leeftijd varieert van 35 tot 65 jaar. De mate van zelfstandigheid verschilt, er zijn cliënten waarbij de psychiatrische problematiek geruime tijd stabiel is. Daarnaast zijn er cliënten met zeer actieve psychiatrische problematiek. Alle cliënten gebruiken medicijnen, sommige hebben een week box, andere een dagcassette in eigen beheer. Bij een aantal cliënten is het nodig om de medicatie per gift onder toezicht te geven. De beelden die we zien zijn veelal schizofrenie, depressie, borderline, 2e generatie problematiek, bipolaire stoornis, en persoonlijkheidsstoornissen. Wij werken vanuit de herstelgerichte gedachte, waarbij de wens van de cliënt voorop staat. We proberen de zelfstandigheid zoveel mogelijk te laten bestaan of uit te breiden. 
Op de locatie worden allerlei activiteiten georganiseerd die de zelfstandigheid en autonomie van de cliënten bevorderen, zoals boodschappen doen, zelfstandig reizen, koken, onderhouden van de woonomgeving enz. Ook gaan een aantal cliënten naar activiteiten buiten de deur. 
Samen met de cliënt wordt er een behandelplan en een zorgplan opgesteld, waarbij de inbreng van de cliënt centraal staat. De verpleegkundige evalueert regelmatig de doelen met de cliënt. Daarnaast stimuleren we samenwerking en sociale interacties in de groep. Hiervoor houden we huiskameroverleggen. 
Als een cliënt dusdanig decompenseert dat het gevaar voor hem zelf of de groep te groot wordt, vallen we terug op een tijdelijke opname elders. 
Een gedeelte van onze cliënten is van Joodse afkomst. Op beide locaties bepalen de cliënten zelf of ze volgens de joodse wetten leven.

Ik zoek zorg voor
Geestelijke aandoening / psychiatrische aandoening
Aanwezigheid van
Tuin, Gezamelijke ruimte
Ligging
In een woonwijk
Profilering instelling
Voor ouderen, Voor volwassenen

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland