Wijdezorg - Nieuwkoop

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

In dit markante, maar ook dorpse gebouw beschikt zorglocatie Nieuwkoop over groepswoningen voor ouderen met dementie, appartementen voor somatische bewoners die veel zorg nodig hebben en appartementen voor tijdelijke zorg. 

U het comfort, WIJdezorg: dat is wat u van ons mag verwachten. In de Rijnstreek bieden wij mensen van 50 jaar en ouder maatwerk op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Vanuit onze zeven zorglocaties leveren we met rond de 800 medewerkers persoonlijke zorg en service die aansluit op de woonomgeving en de leefstijl van de individuele klant. Dankzij de enthousiaste inzet van ruim 700 vrijwilligers kunnen we onze klanten bovendien veel activiteiten en andere aantrekkelijke extra’s bieden. In de dorpen functioneren onze gastvrije locaties als ontmoetingsplaats voor bewoners, familie en dorpsgenoten.

Centraal gelegen in de dorpskern van Nieuwkoop, gevestigd in het gebouw Kaleidoskoop, heeft WIJdezorg sinds het voorjaar van 2012 een mooie en bijzondere zorglocatie: Nieuwkoop. In dit markante, maar ook dorpse gebouw beschikt WIJdezorg over groepswoningen voor ouderen met dementie, appartementen voor somatische bewoners die veel zorg nodig hebben en appartementen voor tijdelijke zorg. Tevens zijn er 10 woningen beschikbaar die men kan huren bij de WSN (woningbouwstichting Nieuwkoop) en volledige zorg (VPT) van WIJdezorg ontvangt. De woningen zijn zeer ruim van opzet, eigentijds, met een huiselijke ambiance naar de huidige maatstaven.

Er is een restaurant, een theater, bibliotheek Rijn & Venen en diverse informatie loketten. Stichting Kulturhus Nieuwkoop (SKN) organiseert vele activiteiten in nauwe samenwerking met WIJdezorg en de overige partners in Kaleidoskoop, bijvoorbeeld voorleesmiddagen in de bibliotheek en kerkdiensten.

WIJdezorg werkt sinds 2016 samen met Ipse de Bruggen. Cliënten van Ipse, die als dagbesteding voorheen in het theehuis de Noordhoek hebben gewerkt, werken op een zelfde wijze in ons restaurant van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur met ondersteuning van hun eigen begeleiders. Echt geweldig, want door de vernieuwde openingstijden van het restaurant, is de levendigheid in Kaleidoskoop zichtbaar verhoogd. Voor iedereen die in Kaleidoskoop woont, voor de bezoekers en gasten van alle partners én zeker ook voor de buurtbewoners.

Veelgestelde vragen:

1) Ik wil mij opgeven voor een van de zorglocaties van WIJdezorg. Hoe gaat dat in zijn werk?

Verzorgings- en verpleeghuiszorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg. U heeft hiervoor een geldige indicatie nodig, zeg maar uw toegangsbewijs tot de zorg. Deze indicatie kan worden aangevraagd bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor het aanvragen van zorg vanuit de Wlz kunt u het formulier 'Aanvraag langdurige zorg' printen, invullen en met pen ondertekenen. U stuurt dit daarna naar het CIZ.

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen. Dan vult u het machtigingsformulier in en stuurt dit mee met de aanvraag. Voor informatie en de Wlz-check kunt u kijken op: www.ciz.nl

Met vragen kunt u terecht bij de afdeling Zorgbemiddeling van WIJdezorg, telefoon 088-209 1000 of e-mail: zorgbemiddeling@wijdezorg.com. Onze medewerkers helpen u graag!

2) Als ik op de wachtlijst sta, hoe lang duurt het dan voordat ik een appartement krijg?

De snelheid waarmee appartementen vrijkomen is sterk wisselend en daarom kunnen we hierover geen uitspraak doen. Het aantal wachtenden zegt op zich niets over de wachtduur. Er wordt namelijk gekeken naar de omstandigheden, zoals veiligheid in de thuissituatie, psychosociale omstandigheid, overbelasting mantelzorg e.d. . Onze afdeling Zorgbemiddeling kan u verder informeren.

3) Kan ik deze zorglocatie bezichtigen?

Natuurlijk kan dat, u bent van harte welkom. Het is verstandig om een locatie te bezichtigen en te ervaren of u zich er thuis zou kunnen voelen. Voor een rondleiding kunt u een afspraak maken met de manager zorg van de betrokken locatie. De manager zorg is te bereiken via het algemene telefoonnummer van WIJdezorg.

4) Ik heb een indicatie voor verblijf gekregen. Hoe nu verder?

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) heeft u gevraagd of u voorkeur heeft voor een bepaalde zorglocatie. Als u uw voorkeur heeft aangegeven, zal het zorgkantoor uw indicatie na ontvangst direct aan de betrokken instelling toewijzen. Zodra onze afdeling zorgbemiddeling uw gegevens heeft ontvangen, neemt zij contact op met u of uw mantelzorger op. Daarna volgt een brief met de bevestiging van plaatsing op de wachtlijst van het huis van uw voorkeur.

5) Als ik een appartement weiger, kom ik dan weer onderaan de wachtlijst?

We nemen aan dat u niet voor niets op een wachtlijst staat en dat u de voorziening echt nodig heeft. Als u een appartement in het verzorgingshuis krijgt aangeboden en u weigert, dan melden we dit in de geautomatiseerde wachtlijst aan het Zorgkantoor. Het is goed mogelijk dat uw indicatie na afloop van de geldigheidsperiode niet verlengd wordt als u intussen een passend aanbod heeft geweigerd. Maar zolang u over een geldige indicatie beschikt, blijft u bij ons op de wachtlijst staan. Indien u een aanbod weigert, vragen wij u om zelf aan ons door te geven wanneer u opnieuw benaderd wilt worden.

Ik zoek zorg voor
Ouderenzorg en dementie
Aanwezigheid van
Lift, Tuin, Kapper, Restaurant, Mini supermarkt, Gezamelijke ruimte, Horeca
Ligging
In een dorp- of stadscentrum, In een woonwijk
Profilering instelling
Voor ouderen

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland