Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 08:30 tot 16:00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

De Linde

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

De Linde is een 100% ambulante zorgaanbieder en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met psychiatrische problematiek (LVB/GGZ).

De Linde biedt een totaalpakket voor zelfstandig wonende mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Aanvullend biedt De Linde bewindvoering, dagbesteding en andere vormen van gespecialiseerde ondersteuning. Zo zorgt De Linde ervoor dat iedereen naar capaciteit mee kan doen in onze samenleving.

De Linde is een 100% ambulante zorgaanbieder en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met psychiatrische problematiek (LVB/GGZ). Bij onze cliënten is vaak sprake van co-morbiditeit op meerdere leefgebieden (multiproblematiek). De Linde heeft veel ervaring met deze cliëntgroep.

Als het je zelf niet lukt, zijn wij er voor jou. Je eigen weg vinden in de samenleving. Goed voor jezelf zorgen. Als je daar problemen mee hebt, sta je niet alleen. Bij De Linde helpen we je graag. We kennen de problemen én de oplossingen.

Iedereen wil graag een beetje prettig leven. Een huis, werk, vrienden en familie… Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Want voor veel mensen is onze samenleving best ingewikkeld. En dan kunnen er gemakkelijk problemen ontstaan. Bijvoorbeeld problemen met je huishouding of de zorg voor jezelf. Of problemen met je uitgaven. Of problemen met je tijd, als je bijvoorbeeld geen werk hebt.

Bij De Linde kunnen we je helpen. Wij werken voor iedereen die ondersteuning nodig heeft. Onze cliënten zijn vaak mensen met (lichte) verstandelijke, psychiatrische of sociale beperkingen. Of mensen die langdurig werkloos zijn en daardoor in de problemen raken. We zijn vooral actief in de regio’s Haarlemmermeer, Haarlem, IJmond en Alkmaar. Bij ons kun je rekenen op zorg op maat vanuit een individuele benadering.

De Linde biedt begeleiding en behandeling aan zelfstandig wonende mensen.

Aanvullend biedt De Linde budgetbeheer en bewindvoering, dagbesteding en andere vormen van gespecialiseerde ondersteuning. Zo zorgen we ervoor dat iedereen naar vermogen kan meedoen in onze samenleving.

Het zorgaanbod van De Linde is geheel toegespitst op zelfstandig wonen (extramurale zorg). De Linde is opgericht in 2002, toen veel cliënten uit traditionele instellingen vertrokken en zelfstandig in de samenleving gingen wonen. In de jaren die sindsdien zijn verstreken heeft De Linde een effectief en uniek begeleidingsconcept ontwikkeld.

Als mensen geen dagstructuur hebben, kan Stichting De Linde ervoor zorgen dat ze toch elke dag iets om handen hebben. Doel is om samen met collega’s iets te doen waar cliënten en anderen plezier aan beleven. De Linde biedt betekenisvolle dagbesteding, vaak als aanvulling op de woonbegeleiding. De dagbesteding wordt geboden in samenwerking met lokale ondernemers. Op diverse locaties bieden wij op deze wijze prettige, afwisselende en betekenisvolle bezigheden aan onze cliënten.

Waarin onderscheidt De Linde zich?

  • Integrale benadering van VG- en GGZ-problematiek.
  • Begeleiding is altijd maatwerk; hulpverlening is gepersonaliseerd en individueel van opzet.
  • Regionaal gecoördineerde zorg waarin alle relevante specialismen beschikbaar zijn.
  • Flexibiliteit en wendbaarheid door een organisatiemodel dat op- en afschalen mogelijk maakt. Waar mogelijk schalen we af naar lichtere vormen van ondersteuning, waar nodig schalen we op naar gespecialiseerde zorg .

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland