Improzorg

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

Het aanbod van Improzorg is breed, van huishoudelijke zorg tot aan verzorging, verpleging en begeleiding thuis.

Of het nu de zorg betreft voor uzelf, uw partner of uw ouders, wij verlenen persoonlijke zorg vanuit de christelijke normen en waarden. Zorg afgestemd op uw behoeften en wensen, ongeacht uw levensovertuiging. Als lokale organisatie zijn wij bekend met de mensen, omgeving en cultuur. Wij weten hoe belangrijk vertrouwen, verbinding en persoonlijke aandacht is bij zorgverlening. Daarom is er zoveel mogelijk één en dezelfde medewerker die bij u thuiskomt. Onze medewerkers hebben als doel om het kleinschalige en persoonlijke gevoel te behouden; bij iedere vorm van zorg en bij ieder mens.

Waar nodig verlenen wij zorg en ondersteuning of nemen wij, met behulp van mantelzorgers en vrijwilligers gedeelten van de zorg over. Dit bieden wij niet alleen aan diegene die zorg of hulp nodig heeft, ook aan zijn of haar naasten in een zorgsituatie.

Het aanbod van Improzorg is breed, van huishoudelijke zorg tot aan verzorging, verpleging en begeleiding thuis.

Om die optimale zorg voor elkaar te krijgen werkt Improzorg met een kleine teams van professionals.. Zie ons als de oude wijkzuster van vroeger maar aangepast aan de hedendaagse tijd. U kunt onze hulp inschakelen voor: 
Huishoudelijke verzorging; 
persoonlijke verzorging; 
verpleging; 
begeleiding; 
palliatieve zorg; 
Casemanagement dementie.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor thuiszorg plannen we eerst een intakegesprek voor het inventariseren van uw behoeften. In het intakegesprek inventariseren wij uw wensen en behoeften en adviseren wij u over de op maat afgestemde zorg.

Snel kunnen schakelen, eerlijkheid en afspraak is afspraak zijn voor ons voorwaarden om u als zorgvrager optimaal van dienst te kunnen zijn. Waar nodig en gewenst schakelen wij samen met u mantelzorgers in. Allcura thuiszorg vindt dat zorg betaalbaar moet zijn en van hoge kwaliteit. In tussentijdse evaluatiemomenten bespreken we de samenwerking en gaan we na of het aanbod van onze zorg voldoet aan uw wensen en behoeften. Gemaakte afspraken en de werkwijze worden vastgelegd in een persoonlijk zorg/leefplan.

Ik zoek zorg voor
Ouderenzorg en dementie
Ik ben op zoek naar
Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Begeleiding, Verpleging

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland