Marente - Thuiszorg

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

Ook als u ouder wordt, is thuis meestal de fijnste plek om te wonen. Met hulp van mantelzorgers en Marente zorgt u ervoor dat dit zo lang mogelijk kan.

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Het is prettig om in uw eigen huis te wonen. In uw vertrouwde straatje, met die vriendelijke buren. Ook als u ouder wordt, is thuis meestal de fijnste plek om te wonen. Met hulp van mantelzorgers en Marente zorgt u ervoor dat dit zo lang mogelijk kan.

Samen met de wijkverpleegkundige bekijkt u wat nodig is om uw dagelijks leven te leiden. Het uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk zelf de regie houdt en zoveel mogelijk zelf blijft doen. De thuiszorg helpt u deze zelfstandigheid te behouden en te vergroten.

Zorgverleners komen bij u thuis voor de dingen die u niet zelf of met uw mantelzorger kunt doen. Denk aan ondersteuning bij het douchen en aankleden. Of verpleegkundige handelingen zoals medicatie toedienen en een wond verzorgen. Daarnaast houden de thuiszorgmedewerkers altijd een oogje in het zeil en maken ze een praatje met u.

De thuiszorg van Marente werkt in wijkteams. Kleinschalige teams die zelfstandig de zorg organiseren. Hierdoor ziet u weinig wisselende gezichten, heeft u veel invloed op het tijdstip dat u zorg krijgt en u kunt de thuiszorgmedewerker rechtstreeks bereiken.

De thuiszorg van Marente biedt meer dan alleen de reguliere thuiszorg. U kunt ook gebruikmaken van bijvoorbeeld: casemanager dementie, het specialistenteam, alarmering, zorg in de nacht, thuisbegeleiding en diverse specialisaties zoals wondzorg en neurologische zorg.

Ik zoek zorg voor
Ouderenzorg en dementie
Ik ben op zoek naar
Persoonlijke verzorging, Begeleiding, Verpleging

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland