MOB

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

De missie van MOB is om kwetsbare personen in de gelegenheid te stellen om zo lang mogelijk, op een zelfgekozen wijze, zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Wij houden rekening met de culturele en levensbeschouwelijke leefwijze.

MOB (Maatschappelijk Ondersteuningsbureau) verleent zorg en ondersteuning en biedt woonruimte aan ouderen, GGZ-cliënten, lichamelijk beperkten en gezinnen met problematiek. MOB zorgt voor kwetsbare personen, zodat ze zelfstandig en op een zelfgekozen wijze deel kunnen nemen aan de maatschappij. Hierbij houdt MOB rekening met de culturele en levensbeschouwelijke leefwijze, want MOB werkt wijkgericht; Onze medewerkers en cliënten komen veelal uit dezelfde wijken. Onze zorgverlening is open en menselijk.

Onze missie is om kwetsbare personen in de gelegenheid te stellen om zo lang mogelijk, op een zelfgekozen wijze, zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Wij houden rekening met de culturele en levensbeschouwelijke leefwijze en informeren, activeren, ondersteunen en begeleiden onze klanten en hun omgeving bij deelname aan de samenleving.

Wij zijn actief in Rotterdam-Rijnmond, Dordrecht-Drechtsteden en Amsterdam-Amstelland. Onze diensten bestaan uit verpleging, persoonlijke verzorging, maatschappelijke ondersteuning, 24 uur zorg, dagbesteding, huishoudelijke hulpverlening, woonzorg- en servicecentra in Rotterdam, persoonlijke alarmering en psychologische hulpverlening.

Ik zoek zorg voor
Ouderenzorg en dementie
Ik ben op zoek naar
Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Begeleiding, Verpleging

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland