Participe Amstelland

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

Participe Amstelland biedt een ondersteuningsprogramma aan voor thuiswonende mensen met geheugenklachten èn hun mantelzorgers.

Heeft u (of uw naaste) last van vergeetachtigheid en wilt u in contact komen met lotgenoten? Lijkt het u prettig om activiteiten te ondernemen die gericht zijn op het prikkelen van het brein en lichaam om zo uw functioneren te verbeteren? Participe Amstelland biedt in Amstelveen en Uithoorn een ondersteuningsprogramma aan voor thuiswonende mensen met geheugenklachten èn hun mantelzorgers. Dit doen we op de Ontmoetinsgroepen.

De Ontmoetingsgroepen bieden een activeringsprogramma afgestemd op wat een ieder graag wil en kan. Mensen met geheugenklachten zijn 1 tot 4 dagen per week van harte welkom bij de ontmoetingsgroep. U wordt begeleid door een vaste activiteitenbegeleider, ondersteund door vrijwilligers.

Het dagprogramma bestaat uit verschillende activiteiten zoals geheugen- taal of muziekactiviteiten en creatieve miniworkshops. Ook organiseren wij kleine en grote uitstapjes. Op deze manier proberen wij stil te staan bij de belevingswereld van de deelnemer en deze te vergroten.

Voor deelname aan de Ontmoetingsgroep is een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) beschikking van de gemeente of een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie aan te vragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Ook een PGB (Persoons Gebonden Budget) is mogelijk. U kunt dit aanvragen via uw eigen huisarts of het sociale loket van uw gemeente.

Participe Amstelland organiseert ook gespreksgroepen voor mantelzorgers, waar lotgenoten ervaringen uit kunnen wisselen. Zo worden de mantelzorgers ontlast en ondersteunen zij elkaar.

Ik zoek zorg voor
Ouderenzorg en dementie

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland