Prodeba

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

Prodeba bouwt voort op je sterke punten. 

Prodeba biedt begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis (GGZ) en co-morbide problematiek, waar en wanneer dat nodig is. Dat kan zijn ’s ochtends vroeg tijdens de ochtendroutine, ’s avonds, in het weekend, aan huis, op school of bij de sportvereniging. Deze begeleiding is altijd ontwikkelingsgericht en heel praktisch: het samen doen, trainen en oefenen van vaardigheden in situaties waarin zich problemen voordoen. Het doel is voor iedere cliënt anders, maar altijd gericht op vooruitgang; vaardigheden eigen maken. Van samen leren spelen voor jonge kinderen tot zelfstandig wonen, een studie afronden en werken voor (jong)volwassenen. Bijdragen aan en meedraaien in de maatschappij.

Prodeba heeft verschillende woonvormen voor cliënten met ontwikkelingsproblematiek die hulp nodig hebben bij dagelijkse activiteiten en voor wie zelfstandig wonen nog niet mogelijk is. Belangrijk hierbij is dat cliënten open staan voor begeleiding en actief naar zelfstandigheid toe willen werken. 
De woonvormen van Prodeba zijn extramuraal opgezet. Dat wil zeggen dat wonen en zorg gescheiden zijn.

Scholen hebben vanuit de Wet Passend Onderwijs de verantwoordelijkheid om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zo lang mogelijk een passende plek in het regulier onderwijs aan te bieden. Prodeba kan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis hierbij ondersteunen met (schaduw)begeleiding op school.

Daarnaast biedt Prodeba Diagnostiek en Behandeling; een expertisecentrum voor specialistische diagnostiek en gedragstherapie. Deze afdeling biedt diagnostiek en (evidence-based) behandeling binnen zowel de basis- als specialistische GGZ aan kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen (primair 0-23 jaar, met uitloop tot 30 voor cliënten in zorg).

Prodeba bouwt voort op je sterke punten. Ieder kind, iedere (jong) volwassene heeft eigen kwaliteiten en mogelijkheden! Soms kan het echter lastig zijn om je te ontwikkelen of te voldoen aan taken of vragen vanuit je omgeving. 
Prodeba kan jou hierbij helpen. Samen met jou bekijken we welke zorgvragen er zijn en hoe we jou kunnen ondersteunen en stimuleren in jouw ontwikkeling. 
Dit doen wij waar en wanneer dit voor jou nodig is en op een manier die het beste bij jou past. Altijd met een grote betrokkenheid en de passie om jou verder te helpen.

Ik zoek zorg voor
Geestelijke aandoening / psychiatrische aandoening
Ik ben op zoek naar
Begeleiding

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland