Stichting Brentano Amstelveen

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

Iedereen wil zo lang mogelijk thuiswonen en het liefst op een prettige manier. Hiermee kunnen wij u helpen. Met hulp, zorg en ondersteuning maar ook met vervoer en leuke dingen doen.

Thuiszorg Brentano Amstelveen geeft zeven dagen per week en 24 uur per dag zorg en ondersteuning bij mensen thuis. Dit doen wij met acht wijkteams in heel Amstelveen.
Naast zorg en ondersteuning kijken wij ook naar de mogelijkheden, naar wat iemand kan. Hoe meer u de regie over hun leven in eigen hand houdt, hoe vitaler en zelfverzekerder u zich voelt.
Ondanks beperkingen, want voor veel is een oplossing.
Ons werk is er op gericht dat mensen zo zelfstandig en zo veilig mogelijk thuis kunnen wonen. Met u en uw familie/mantelzorger maken we afspraken over onze zorg en ondersteuning. Dit leggen we vast in een zorgplan. De wijkverpleegkundige werkt samen met uw huisarts, uw apotheek en met specialisten. De wijkverpleegkundige kan u ook doorverwijzen naar de fysiotherapeut, de diëtist of andere hulp bij u in de buurt.

Ik zoek zorg voor
Ouderenzorg en dementie
Ik ben op zoek naar
Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Begeleiding, Verpleging

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland