Stichting Buurtzorg Nederland

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

Buurtzorg is een landelijke thuiszorginstelling

Buurtzorg is een landelijke thuiszorginstelling die met kleine, zelfsturende teams bestaande uit maximaal 12 professionele (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden verpleging en verzorging thuis levert. Zij helpen b.v. met de persoonlijke verzorging ,het klaarzetten en geven van medicijnen, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Buurtzorg levert ook palliatieve zorg.

Onze medewerkers gaan uit van uw eigen mogelijkheden. Zij kijken samen met u wat er aan zorg nodig is waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij we, zoveel als mogelijk, uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken naar wat u zelf weer zou kunnen (leren). Samen met u zoeken we naar oplossingen zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Ziek zijn en ouder worden gaat vaak gepaard met handicaps en beperkingen. Buurtzorg helpt u hiermee om te gaan. Buurtzorg werkt samen met fysio- en ergotherapeuten bij u in de buurt.

Op onze website www.buurtzorgnederland.com kunt u de contactgegevens van het team bij u in de buurt vinden.

Aangezien Buurtzorg huiszorg levert komen er meerdere medewerkers bij de client thuis, zo veel mogelijk op afgesproken tijdstippen. 
Het team is 24 uur per dag bereikbaar en is bij calamiteiten op afroep beschikbaar. 
De mogelijkheid bestaat om in terminale situaties nachtzorg of blokzorg in te zetten.

Ik zoek zorg voor
Lichamelijke handicap, Verstandelijke handicap, Visuele handicap, Ouderenzorg en dementie
Ik ben op zoek naar
Persoonlijke verzorging, Begeleiding, Verpleging

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland