Zorgorganisatie Zorg-Vuldig

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

Kleinschaligheid staat bij ons hoog op de lijst. Wij regelen de zorg om u heen met een zo'n klein mogelijk team.

Visie 
De medewerkers van Zorg-Vuldig hebben respect voor de zelfregie van de cliënten en weten dat elke cliënt uniek is. Vanuit deze visie ondersteunen en adviseren zij de cliënt. De medewerker handelt met kennis over de grenzen van de zorg en van de eigen professionele standaarden.

Missie 
Zorg-Vuldig wil een maatschappelijk betrokken organisatie zijn, die haar bijdrage wil leveren aan de basisbehoefte van de mens wat betreft: zorg, de kwaliteit van het leven en het welzijn van de cliënt. 
Zorg-Vuldig wil een organisatie zijn die positief bekend staat als zijnde dé organisatie, die doet wat zij zegt en zegt wat zij doet! 
Zorg-Vuldig wil een werkgever zijn waar medewerkers zich prettig en gerespecteerd voelen en graag (komen en blijven) werken. De medewerkers zijn trots op de organisatie en weten dat zij hiertoe bijdragen.

Samenvattend in één zin is het motto van de organisatie: 
Zorg-Vuldig, dát is wat wij zijn!

Kwaliteit 
De kwaliteit van Zorgorganisatie Zorg-Vuldig:

Wij zijn in het bezit van het WHO/Unicef borstvoedingscertificaat. 
Wij zijn HKZ/ISO gecertificeerd. 
Wij verzorgen voor onze medewerkers regelmatig scholingen en thema avonden om te zorgen dat alle medewerkers qua kennis en vaardigheden “up-to-date”blijven. 
Wij leveren gespecialiseerde kraamzorg in die situaties waar dit noodzakelijk of wenselijk is. 
Wij zijn een door Calibris erkend leerbedrijf. 
Wij worden actief ondersteund door een cliëntenraad. 
Wij worden actief ondersteund door een Klachtencommissie 
Wij worden actief ondersteund door een Raad van Commissarissen

Ik zoek zorg voor
Licht verstandelijke handicap, Lichamelijke handicap, Ouderenzorg en dementie
Ik ben op zoek naar
Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Begeleiding, Verpleging

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland