Coöperatie Zorgoptimaal U.A.

Website Direct bemiddelen Direct bemiddelen

De Coöperatie Zorgoptimaal is een samenwerkingsverband tussen zelfstandige zorgprofessionals. De zorg die wij bieden is vakbekwaam en specialistisch.

Ieder lid van de coöperatie heeft een eigen expertise, zoals wondverzorging, oncologie, begeleiding dementerenden. Als u behoefte heeft aan zorg zijn de mogelijkheden bij ons groot. 
Zo is de financiële vorm vrij. De invulling kan als particuliere zorg, zorg in natura of via een persoonsgebonden budget. Wij bieden zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg.

Wij richten ons op mensen die ondanks hun beperkingen en behoefte aan ondersteuning thuis willen blijven wonen. Zo is het bij geheugenstoornissen mogelijk zo lang mogelijk verantwoord en prettig thuis te blijven wonen. Om ons optimaal te kunnen aanpassen aan de behoeften zijn we flexibel in rooster en functies. We blijven experimenteren met de zorg om deze beter te maken.

De kernwaarden van waaruit wij werken, zijn: 
• Betrouwbaar 
• Compleet 
• Samen 
De kernwaarde Betrouwbaar betekent dat u in alle opzichten op ons kan rekenen. Wij komen afspraken na, zeker de afspraken uit het zorgplan. 
De kernwaarde Compleet betekent dat wij ons richten op de alle zorg. Compleet betekent dat het sociale aspect volledig onze aandacht krijgt. 
De kernwaarde Samen krijgt bijvoorbeeld invulling door behoeften en wensen samen met de zorgvrager, de huisarts, de mantelzorger, vrijwilliger en (welzijns-)medewerker in te vullen. Samen betekent ook dat de leden elkaar opzoeken en hun talenten samen inzetten om de vragen en wensen u in te vullen. Samen betekent ook het samenwerken met andere organisaties, organisaties in de eerste lijn, vrijwilligers en de tweede lijn in de gezondheidszorg.

Wij zien een coöperatie als een toekomstbestendig organisatiemodel voor de zorg. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie, waardoor de flexibiliteit wordt vergroot. Het organisatiemodel past het best bij onze sociale missie, het leveren van goede zorg; flexibel, betrokken en doelmatig. Omdat wij volledig zijn gericht op de klant en zijn omgeving zijn bureaucratie en organisatiegrenzen bij ons niet in aan de orde. We gaan hierbij uit van wat de klant kan, gegeven de beperkingen. Het doel is als vanouds zolang mogelijk vast te houden aan thuis als het centrum van het leven. De kwaliteit van uw leven staat voorop, ongeacht de beperkingen.

Ik zoek zorg voor
Ouderenzorg en dementie
Ik ben op zoek naar
Persoonlijke verzorging, Begeleiding, Verpleging

De informatie op deze pagina wordt aangeleverd door de zorgaanbieder zelf.

ZorgkaartNederland