WMO loket Kaag en Braassem

Website Direct bemiddelen

De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Deze wet gaat over zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden en professionals. Als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing, dan meldt u dit bij het Wmo-loket.

Bespreek uw probleem en wensen met het Wmo-loket. Dit loket wordt bemand door Participe. Participe kijkt namens de gemeente met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening? Dan kunt u een melding doen.