Controleplan MKC 2021

Het controleplan 2021 van afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole staat online.

Publicatiedatum 23.12.2020

Een controle is een onderzoek waarbij het team van afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte zorg is geleverd en of die zorg het meest passend was gezien de gezondheidstoestand van de cliënt. Daarnaast kan ook onderzocht worden of de zorg die geleverd is, voldeed aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Meer weten over de afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole, kijk dan op onze webpagina van de afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole.