Crisisregisseurs GZ

Publicatiedatum 07.05.2021

Crisiszorg Gehandicaptenzorg in de Wlz

Per 1 januari 2021 is de Wlz crisisregeling voor de gehandicaptenzorg veranderd. De zorgkantoren werken voortaan samen met crisisregisseurs. Wij, de crisisregisseurs Rob Polet en Beadini de Vries werken namens de vijf zorgkantoren in Zuid-Holland, Zeeland en zorgkantoorregio Amstelland en de Meerlanden. Wij beoordelen de crisis en welke crisiszorg de cliënt nodig heeft. Dit kan een crisisopname zijn, maar er kan ook een Crisis- en OndersteuningsTeam (COT) ingezet worden.

Crisisregisseurs GZ door het hele land

Wij zijn onderdeel van een landelijk team van onafhankelijke crisisregisseurs. Wij zijn de eerste contactpersoon bij een crisissituatie. Wij toetsen of er daadwerkelijk sprake is van een crisis en welke zorg dan nodig is. Als crisisregisseur stellen wij vast dat er een crisisopname nodig is, of dat het Crisis- en OndersteuningsTeam (COT) moet worden ingeschakeld. Wij kunnen ook oordelen dat er (nog) geen sprake is van een crisis. Als crisisregisseur hebben wij inzage in de crisisbedden die het zorgkantoor heeft afgesproken en bepalen we op welk crisisbed een cliënt geplaatst kan worden. Wij  beoordelen ook de verlengingen van een crisisopname. 

Crisis- en OndersteuningsTeams (COT)

Per regio zijn Crisis- en OndersteuningsTeams (COT) ingesteld. Ook in het zorgkantoor Zorg & Zekerheid werkgebied is een COT werkzaam. Het COT richt zich op het voorkomen van een crisisopname door de huidige verblijfplek van de cliënt te verbeteren. Zij adviseren bijvoorbeeld over verbeteringen op de verblijfsplek van cliënten, zodat deze op een veilige manier in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ook bieden ze extra begeleiding en ondersteuning bij de terugplaatsing van een cliënt na een crisisopname. Lees meer over de crisisregisseurs en het COT in het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Hoe zijn wij te bereiken:

Alleen een hulpverlener (bijvoorbeeld huisarts, MEE, Veilig Thuis of een andere professional) kan bij een crisissituatie contact opnemen met ons. We geven graag advies in crisisachtige situaties aan professionals van hulpverleners, zorgkantoren en zorgaanbieders.

Wij zijn tijdens kantooruren (09:00 tot 17:00 uur) telefonisch bereikbaar via 071-5825887 of via crisisvg@zorgenzekerheid.nl