Publicatie Voorschrift Zorgtoewijzing 2023

Publicatiedatum 06.12.2022

Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2023 en de Vertaaltabel 2023 zijn landelijk gepubliceerd. Op de de iWlz-pagina staan de nieuwe documenten vermeld. 

Er zijn kleine wijzigingen doorgevoerd. De rekenmodule voor 2023 wordt later in december 2022 gepubliceerd. We zullen hier apart nog over communiceren. 

Wat zijn deze wijzigingen?

  • Crisiszorg en Meerzorg uit bijlage​

  • Aanpassingen procesflows – minder technisch​

  • Geen einddatum overbruggingszorg bij wacht op voorkeur​

  • Overzicht streefnormen wachtstatus/classificatie​

  • Uitvoeringsproces wachtlijstbeheer

  • Een nieuwe wachtlijstclassificatie