Wijzigingen 2019

Er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd in 2019 die effect hebben op de eigen bijdrage voor de Wlz. Op deze pagina van het CAK kunt u er alles over lezen.

Vanaf 1 april 2018 betalen alle cliënten van 18 jaar of ouder een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Wat moet u daar als zorgverlener over weten?

Vanaf 1 april 2018 betalen alle cliënten van 18 jaar en ouder een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Dat betekent dat cliënten die alleen dagbesteding of -behandeling ontvangen ook een eigen-bijdragenota van het CAK ontvangen.

Verlaging eigen bijdrage

Als een cliënt per maand 20 uur of minder aan zorg thuis ontvangt, kan hij een verlaging van de eigen bijdrage krijgen. Een dagdeel dagbesteding of behandeling telt als 1 uur. Het CAK heeft op basis van informatie van de zorgkantoren de desbetreffende cliënten al geïnformeerd.

Op de pagina van het CAK vindt u ook meer informatie over de berekening van de eigen bijdrage.