Extra zorg nodig

U kunt in sommige gevallen onder voorwaarden extra budget bij ons aanvragen. Op de pagina’s die u in het menu vindt leest u meer over deze extra zorg en wanneer u dit kunt aanvragen. 

Mogelijkheden voor extra budget

Er zijn verschillende regelingen om extra budget aan te vragen als u gebruik maakt van een pgb. De verschillende mogelijkheden zijn:

  • Extra kosten thuis (EKT): Als u in de thuissituatie maximaal 25% van het basisbedrag extra budget nodig heeft;

  • Persoonlijk assistentiebudget (PAB): Als u een zeer zware lichamelijke beperking heeft en vanuit medisch oogpunt u bent aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid om levensbedreigende situaties te voorkomen;

  • Gespecialiseerd verpleegkundig handelen na ontslag uit ziekenhuis: Als u gespecialiseerde verpleging nodig heeft nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen. Denk bijvoorbeeld aan wondverzorging of het toedienen van injecties. Het moet dan wel gaan om een medisch-specialistische ingreep die u in het ziekenhuis hebt ondergaan;

  • Palliatief terminale zorg (PTZ): Als u extra zorg in de laatste fase van uw leven nodig heeft. Voorbeelden zijn verzorging, verpleging, pijnbestrijding en nachtzorg die nodig is als u terminaal bent;

  • Toeslag Meerzorg: Als u in de thuissituatie minimaal 25% van het basisbedrag extra budget nodig heeft.

Extra budget kunt u tegelijk met uw pgb aanvragen, maar u kunt dat ook later doen. Neem telefonisch contact met het zorgkantoor op als u denkt dat u recht heeft op extra budget. Wij vertellen u graag of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u het kunt aanvragen.

Heeft u vragen?

Contact met het zorgkantoor