Extra zorg nodig

Het kan gebeuren dat u meer zorg nodig heeft dan op grond van uw indicatie mogelijk is. U kunt in sommige gevallen onder voorwaarden dan extra budget bij ons aanvragen. Op de pagina’s die u in het menu vindt leest u meer over deze extra zorg en wanneer u dit kunt aanvragen. Ook leest u daar hoe u de extra zorg aanvraagt.  

Mogelijkheden voor extra budget

Er zijn verschillende regelingen om extra budget aan te vragen:

 • Persoonlijk assistentiebudget (PAB)
  Als u een zeer zware lichamelijke beperking heeft en vanuit medisch oogpunt u bent aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid om levensbedreigende situaties te voorkomen.

 • Toeslag Meerzorg
  Als u in de thuissituatie minimaal 25% van het basisbedrag extra budget nodig heeft.

 • Extra kosten thuis (EKT)
  Als u in de thuissituatie maximaal 25% van het basisbedrag extra budget nodig heeft.

 • Toeslag wooninitiatief
  Als u zorg in gemeenschappelijke woonruimtes in wooninitiatieven wilt ontvangen, kunt u de toeslag wooninitiatief aanvragen. Deze toeslag is niet bedoeld voor woonlasten of huurkosten. Deze toeslag is wel bedoeld voor bijvoorbeeld kosten voor het organiseren van zorg, voor het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes of voor brandveiligheid, domotica en alarmsystemen. 

 • Gespecialiseerd verpleegkundig handelen na ontslag uit ziekenhuis
  Als u gespecialiseerde verpleging nodig heeft nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen. Denk bijvoorbeeld aan wondverzorging of het toedienen van injecties. Het moet dan wel gaan om een medisch-specialistische ingreep die u in het ziekenhuis hebt ondergaan.

 • Palliatief terminale zorg (PTZ)
  Als u extra zorg in de laatste fase van uw leven nodig heeft. Voorbeelden zijn verzorging, verpleging, pijnbestrijding en nachtzorg die nodig is als u terminaal bent. 

 • Toeslag (non) invasieve beademing
  Als u thuisbeademing krijgt en meer begeleiding thuis nodig heeft.

 • Toeslag kwaliteitskader
  Als u in een pgb-wooninitiatief woont én geïndiceerd bent  voor een zorgprofiel in sector Verpleging en Verzorging (VV 4 tot en met VV 8).

Extra budget kunt u tegelijk met uw pgb aanvragen, maar u kunt dat ook later doen. Neem telefonisch contact met het zorgkantoor op als u denkt dat u recht heeft op extra budget. Wij vertellen u graag of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u het kunt aanvragen.