Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Voor verwijzers

Medewerkers van gemeenten, huisartsen en andere zorgverleners bieden wij informatie, hulpmiddelen en ondersteuning bij de verwijzing van hun klanten.