Voor verwijzers

Medewerkers van gemeenten, huisartsen en andere zorgverleners bieden wij informatie, hulpmiddelen en ondersteuning bij de verwijzing van hun klanten.

Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg voor de regio

Zorgpunten, Wmo-loketten, huisartsen en andere zorgprofessionals krijgen vaak te maken met klanten die recht op Wlz-zorg hebben of al Wlz-zorg ontvangen. In dat geval kunt u doorverwijzen naar het zorgkantoor. Wij regelen de Wlz-zorg voor de regio’s Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. In onderstaande artikelen leest u meer over wat u als verwijzer van ons kunt verwachten.