Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Cliëntenraden

Hier vindt u alle informatie over cliëntenraden.

Medezeggenschap

Zorginstellingen moeten hun cliëntenraad altijd om advies vragen voordat ze een besluit nemen over onder meer een fusie of samenwerking met andere instellingen, verhuizing of verbouwing, en het vaststellen van de begroting. Ook over de te leveren zorg en diensten moet de instelling met de cliëntenraad overleggen. Dat geldt in ieder geval voor voeding, veiligheid, gezondheidsaspecten, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.

De cliëntenraad moet alle informatie krijgen die nodig is om advies te kunnen geven. Ook moet de instelling het advies tijdig aanvragen, zodat het ook echt van invloed kan zijn op het besluit. Het advies van de cliëntenraad is zwaarwegend. De instelling mag geen van een schriftelijk advies afwijkend besluit nemen voordat een commissie van vertrouwenspersonen heeft vastgesteld dat de instelling in redelijkheid tot dat besluit kon komen. De cliëntenraad mag verder ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

Cliëntenradenbijeenkomst bij het zorgkantoor

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid vindt het belangrijk in gesprek te blijven met cliëntenraden. Zij weten als geen ander wat de cliënten belangrijk in hun leven vinden als zij ondersteuning nodig hebben, wat beter kan en hoe de praktijk werkt. Uit deze gesprekken kan het zorgkantoor leren of en hoe zij eraan kan bijdragen dat (toekomstige) cliënten passende zorg en ondersteuning krijgen. Daarom organiseert het zorgkantoor Zorg en Zekerheid o.a. jaarlijks een cliëntenradenbijeenkomst. 

Alle zorginstellingen die uit collectieve middelen worden gefinancierd, moeten een cliëntenraad hebben. De regels omtrent cliëntenraden staan in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Artikel 3 van die wet omschrijft wanneer een cliëntenraad om advies gevraagd moet worden.

Belang cliëntenraad

De cliëntenraad is in de Wlz nog belangrijker dan in de AWBZ. De Wlz is er op gericht om de zorg en diensten die een instelling levert, zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de voorkeuren en eigenschappen van de bewoners. Daarom wil het Zorginstituut de nodige vrijheid geven aan instellingen, cliëntenraden en verzekerden om de zorg en diensten in goed overleg met elkaar in te vullen. Een sterke cliëntenraad is dan essentieel.