Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Cliëntenraden

Hier vindt u alle informatie over cliëntenraden.

Medezeggenschap.

Alle zorginstellingen die met overheidsgeld worden gefinancierd, moeten een cliëntenraad hebben. Zorginstellingen moeten hun cliëntenraad altijd om advies vragen voordat ze een besluit nemen over onder meer een fusie of samenwerking met andere instellingen, verhuizing of verbouwing, en het vaststellen van de begroting. Ook over de te leveren zorg en diensten moet de instelling met de cliëntenraad overleggen. Dat geldt in ieder geval voor voeding, veiligheid, gezondheidsaspecten, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.

Cliëntenradenbijeenkomst bij het zorgkantoor.

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid vindt het belangrijk in gesprek te blijven met cliëntenraden. Zij weten als geen ander wat de cliënten belangrijk in hun leven vinden als zij ondersteuning nodig hebben, wat beter kan en hoe de praktijk werkt. Uit deze gesprekken kan het zorgkantoor leren of en hoe zij eraan kan bijdragen dat (toekomstige) cliënten passende zorg en ondersteuning krijgen.

Daarom organiseert het zorgkantoor Zorg en Zekerheid o.a. jaarlijks een cliëntenradenbijeenkomst.