Wat is zorg in een instelling?

Wat is zorg in een instelling? Welke instellingen zijn er en welke zorg valt hieronder? Hier vindt u de antwoorden op uw vragen.

Bij een zorginstelling kunt u denken aan een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicaptenzorg of een ggz-instelling. Als u de hele dag zorg of toezicht nodig heeft, komt u in aanmerking voor verblijf in een zorginstelling. Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Op deze pagina leest u meer over de instellingen en de zorg die daar wordt aangeboden.

Instellingen

U heeft het recht om te wonen in een zorginstelling als u een Wlz-indicatie heeft. U kiest zelf bij welke zorginstelling u wilt wonen. In de zorgvergelijker vindt u het beschikbare zorgaanbod dat past bij uw zorgvraag. De zorgverlener dient een contract met ons te hebben voor een optimale vergoeding.

Zorg

Heeft u een zorginstelling gekozen en woont u daar? Dan hebt u recht op 24-uurs zorg. De zorginstelling regelt de zorg samen met u, zodat u de zorg krijgt die u nodig hebt en bij u past. Deze zorg wordt vastgelegd in het zorgplan.

Aanvullende zorg

Naast de benodigde zorg zijn begeleiding, dagbesteding, maaltijden en huishoudelijke hulp ook inbegrepen bij uw verblijf in een zorginstelling.

Verder biedt een zorginstelling soms ook aanvullende zorg aan. U kunt dan denken aan mondzorg of fysiotherapie. Misschien heeft u daarvoor een aanvullende verzekering afgesloten. Het kan zijn dat deze zorg ook vergoed wordt vanuit de Wlz. In dat geval kunt u uw aanvullende verzekering opzeggen. Vraag goed na bij uw zorginstelling welke zorg u uit de Wlz vergoed krijgt.

Weet u al welke zorg u nodig heeft, maar wilt u weten bij welke instellingen u terecht kunt? Ga dan direct naar onze zorgzoeker. Hier vindt u een overzicht van zorgaanbieders die Zorg in een Instelling kunnen leveren, wat overeenkomt met uw keuzes. Hierbij kunt u denken aan locatie, welke zorg er wordt geleverd en welke activiteiten er worden aangeboden.