Modulair pakket thuis (mpt).

Het modulair pakket thuis (mpt) is een vorm van langdurige zorg thuis. Met een mpt kiest u welke onderdelen van het volledig pakket thuis (vpt) u wilt ontvangen. Maaltijden worden bij een mpt niet geboden. Het zorgaanbod wordt op uw specifieke situatie afgestemd. Met het mpt kunt u de zorg van één of meerdere door het zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieders thuis krijgen. Combinaties tussen mpt en pgb zijn ook mogelijk.

Voor een mpt kiest u als:

 • u geen verzorgde maaltijden nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u met anderen samenwoont (zoals woongroep, partner of ouders);

 • u niet alle zorg uit een vpt nodig heeft;

 • u niet al uw zorg van één zorgverlener wilt ontvangen;

 • u niet alle zorg in natura wilt ontvangen.

Het mpt kan één of meer van de volgende zorgfuncties bevatten:

 • Verpleging

 • Persoonlijke verzorging

 • Begeleiding

 • Behandeling

 • Dagbesteding of -behandeling en eventueel vervoer ernaartoe

 • Schoonhouden van de woonruimte door een huishoudelijke hulp

 • Logeeropvang

Hoe stelt u een mpt samen?

Samen met uw zorgaanbieder(s) stelt u uw eigen pakket samen. Dit pakket is opgebouwd uit verschillende modules die overeenkomen met de verschillende soorten Wlz-zorg. U kunt bijvoorbeeld een combinatie maken van verpleging, verzorging, begeleiding thuis en/of dagbesteding.

Leveringsvorm mpt: zorg in natura of een combinatie met pgb.

Met een mpt in natura maakt u gebruik van de zorgaanbieders die zijn gecontracteerd door het zorgkantoor. U vindt gecontracteerde zorginstellingen met de zorgvergelijker. U kunt het mpt ook combineren met een pgb. Lees hier wat de mogelijkheden zijn.

Meerdere zorgaanbieders.

Kiest u voor meerdere zorgaanbieders? Stel dan voor elke zorgaanbieder een zorgplan op.