Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt bepaalde vormen van zorg. U leest hier welke dat zijn.

Zorgfuncties die vanuit de Wlz vergoed worden:

Welke vormen van zorg vallen buiten de Wlz-zorg?

  • Voor huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg gelden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

  • Uw woonkosten betaalt u zelf (gas, water, licht, telefoon etc).

  • Voor woningaanpassingen kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.

Afhankelijk van de mate en vorm waarin u deze zorg wilt ontvangen, kunt u kiezen voor een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Klik op de betreffende link om er meer over te lezen.

Dagbesteding

Als u zorg thuis ontvangt, kunt u gebruikmaken van dagbesteding buitenshuis. Wanneer het medisch noodzakelijk is, heeft u ook recht op vervoer van en naar de dagbesteding.


Heeft u ook zorg uit andere domeinen nodig? Dat is soms mogelijk. Ga naar de regelhulp of neem contact op met het zorgkantoor.