Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt bepaalde vormen van zorg. U leest hier welke dat zijn.

Zorgfuncties die vanuit de Wlz vergoed worden:

Welke vormen van zorg vallen buiten de Wlz-zorg?

  • Voor huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg gelden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

  • Uw woonkosten betaalt u zelf (gas, water, licht, telefoon etc).

  • Voor woningaanpassingen kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.

Afhankelijk van de mate en vorm waarin u deze zorg wilt ontvangen, kunt u kiezen voor een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Klik op de betreffende link om er meer over te lezen.

Dagbesteding

Als u zorg thuis ontvangt, kunt u gebruikmaken van dagbesteding buitenshuis. Wanneer het medisch noodzakelijk is, heeft u ook recht op vervoer van en naar de dagbesteding.


Heeft u ook zorg uit andere domeinen nodig? Dat is soms mogelijk. Ga naar de regelhulp of neem contact op met het zorgkantoor.