De Wet langdurige zorg (Wlz)De wet waarin vanaf 1 januari 2015 de regels rondom de langdurige zorg wordt geregeld. vergoedt bepaalde vormen van zorg. U leest hier welke dat zijn.

Zorgfuncties die vanuit de Wlz vergoed worden:

 • verplegingVerpleging is voor als u medische hulp nodig heeft. Verpleging is bijvoorbeeld de hulp die u krijgt bij wondverzorging en injecties. Ook het aanleren van het uitvoeren van medische handelingen behoort tot verpleging. ;

 • persoonlijke verzorgingPersoonlijke verzorging is het ondersteunen, stimuleren, aanleren of overnemen van de verzorging van u zelf. U kunt daarbij denken aan onder andere het wassen, aankleden, de toiletgang, het aantrekken van steunkousen, het eten en drinken en het verzorgen van uw huid. ;

 • begeleiding (individueel of in groepsverband)Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. ;

 • Wlz-behandelingGeneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde. (individueel of in groepsverband);

 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding in groepsverband;

 • al uw maaltijden (alleen bij vpt);

 • schoonmaak van de woonruimteHuishoudelijke hulp kan nodig zijn omdat de cliënt hier zelf niet meer (volledig) toe in staat is. Onder huishoudelijke hulp wordt niet alleen verstaan het schoonmaken en houden van de woonruimte van
  de budgethouder. Ook het wassen, strijken of schoonmaken van andere ruimten in huis valt hieronder.
  ;

 • logerenOnder logeeropvang valt logeerverblijf, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten waarvan de verzekerde tijdens zijn verblijf gebruik maakt, en roerende voorzieningen. Het doel van logeeropvang is ontlasting van de mantelzorg. Logeeropvang is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen per jaar (in de praktijk betekent dat 156 nachten logeren). Het aantal van 156 nachten per jaar is gebaseerd op maximaal 3 nachten per week, maar het is mogelijk logeeropvangdagen te “sparen”, zodat langere logeerperiodes mogelijk zijn als de mantelzorger daaraan behoefte heeft. (tijdelijk verblijf).

 

Welke vormen van zorg vallen buiten de Wlz-zorg?

 • Voor huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg gelden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

 • Uw woonkosten betaalt u zelf (gas, water, licht, telefoon etc).

 • Voor woningaanpassingen kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.

Afhankelijk van de mate en vorm waarin u deze zorg wilt ontvangen, kunt u kiezen voor een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Klik op de betreffende link om er meer over te lezen.

Dagbesteding.

Als u zorg thuis ontvangt, kunt u gebruikmaken van dagbesteding buitenshuis. Wanneer het medisch noodzakelijk is, heeft u ook recht op vervoer van en naar de dagbesteding.


Heeft u ook zorg uit andere domeinen nodig? Dat is soms mogelijk. Ga naar de regelhulp of neem contact op met het zorgkantoor.