Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie van de overheid waarmee u zelf uw zorgpakket kunt samenstellen. Zo kunt u zelf kiezen welke zorgverleners u inhuurt. Met hen kunt u afspraken maken over wanneer zij de zorg komen verlenen en op welke manier u verzorgd wilt worden.

Meer informatie over pgb kunt u vinden op de pgb-pagina's.

U kunt het pgb ook combineren met een mpt. Op de pagina combinatie mpt en pgb leest u wat de mogelijkheden zijn.