Volledig Pakket Thuis (vpt).

Bij een Volledig Pakket Thuis (vpt) is de inhoud van de zorg vergelijkbaar met de zorg die u in een instelling krijgt. U ontvangt dan alle zorg thuis en krijgt ook eten en drinken.

Zorg in natura.

Met een vpt ontvangt u al uw zorg van één zorgverlener die door het zorgkantoor is gecontracteerd. Dit heet zorg in naturaBij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. . Wij regelen en betalen al uw zorg en u heeft er zelf geen omkijken naar.

Wanneer kiest u voor een vpt?

Een vpt is bedoeld voor mensen die thuis verzorgd willen worden, maar dan met het gemak van zorg die ze in een instelling zouden ontvangen. Inclusief alle maaltijden, begeleiding en de huishoudelijke verzorging van de woonruimte.

Uitzondering: VG-, LG- of ZG-zorgprofielen.

Heeft u een VG-, LG- of ZG-zorgprofielWanneer u een indicatie voor Wlz-zorg ontvangt van het CIZ wordt hierin een zorgprofiel vermeld. Het zorgprofiel beschrijft welke Wlz zorg iemand nodig heeft. Er zijn veel verschillende zorgprofielen. Ze zijn gekoppeld aan het soort aandoening of beperking waarvoor u zorg nodig heeft. Dit wordt de grondslag genoemd. ? Dan kent het vpt aparte budgetcomponenten waarmee u voor dagbesteding of behandelingGeneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde. uw zorg rechtstreeks bij een andere zorgaanbiederEen zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum. in natura kunt verzilveren. Uw dagbesteding kunt u dan ook via een pgb inkopen.