Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
over pgb. Dan heeft u het recht om er bezwaar tegen te maken. Wilt u bezwaar maken? Dan vragen we u eerst te bellen met onze afdeling Klantadvies Wlz via 071-5 825 888. Wij nemen uw bezwaar serieus en helpen u graag verder.

Hoe maakt u bezwaar tegen een besluit?

Wilt u na het gesprek met de afdeling Klantadvies Wlz toch nog een bezwaarschrift indienen? Dan moet u dat schriftelijk doen.

Vermeld in ieder geval de volgende punten in uw bezwaarschrift:

 • de datum van uw bezwaarschrift
 • uw naam en adres
 • uw BSN
 • de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • een onderbouwing van uw bezwaar
 • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken (na de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt) op naar:

  Zorg en Zekerheid
  t.a.v. afdeling Juridische Zaken
  Postbus 400
  2300 AK LEIDEN

Bent u het niet eens met ons antwoord op uw bezwaarschrift? Dan kunt u overwegen om bij de rechtbank in beroep te gaan.

Heeft u een klacht over uw zorgverlener?

Regelt u al uw zorg met een pgb en heeft u een klacht over uw zorgverlener? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een oplossing met uw zorgverlener. U kunt uw klacht het beste direct met uw zorgverlener of -instelling bespreken.

Maakt u voor een deel gebruik van zorg in natura Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. en biedt een direct gesprek met de zorgverlener waar wij een contract mee hebben geen oplossing? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
. Als uw klacht gegrond is, ondernemen wij stappen om uw klachten te verhelpen. Wij zijn namelijk verantwoordelijk voor de zorg die wij hebben ingekocht.

Heeft u een klacht over het zorgkantoor?

Bent u ontevreden over de dienstverlening van het zorgkantoor? Dan kunt u een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie zal uw klacht in behandeling nemen en u als dat nodig is doorverwijzen naar de juiste instantie.