Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van het zorgkantoor over pgb. Dan heeft u het recht om er bezwaar tegen te maken. Wilt u bezwaar maken? Dan vragen we u eerst te bellen met onze afdeling Klantadvies Wlz via 071-5 825 888. Wij nemen uw bezwaar serieus en helpen u graag verder.

Hoe maakt u bezwaar bij het zorgkantoor tegen een besluit?

Wilt u na het gesprek met de afdeling Klantadvies Wlz toch nog een bezwaarschrift indienen? Dan moet u dat schriftelijk doen.

Vermeld in ieder geval de volgende punten in uw bezwaarschrift:

  • de datum van uw bezwaarschrift
  • uw naam en adres
  • uw BSN
  • de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • een onderbouwing van uw bezwaar
  • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken (na de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt) op naar:

    Zorg en Zekerheid
    t.a.v. afdeling Juridische Zaken
    Postbus 400
    2300 AK  LEIDEN

Bent u het niet eens met ons antwoord op uw bezwaarschrift? Dan kunt u overwegen om bij de rechtbank in beroep te gaan.

Heeft u een klacht over uw zorgverlener?

Regelt u al uw zorg met een pgb en heeft u een klacht over uw zorgverlener? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een oplossing met uw zorgverlener. U kunt uw klacht het beste direct met uw zorgverlener of -instelling bespreken.

Maakt u voor een deel gebruik van zorg in natura en biedt een direct gesprek met de zorgverlener waar wij een contract mee hebben geen oplossing? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het zorgkantoor. Als uw klacht gegrond is, ondernemen wij stappen om uw klachten te verhelpen. Wij zijn namelijk verantwoordelijk voor de zorg die wij hebben ingekocht.

Heeft u een klacht over het zorgkantoor?

Bent u ontevreden over de dienstverlening van het zorgkantoor? Dan kunt u een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie zal uw klacht in behandeling nemen en u als dat nodig is doorverwijzen naar de juiste instantie.