Bezwaar of klachten

Wat moet u doen als u het niet eens bent met een besluit? Of als u ergens niet tevreden over bent? Lees hier hoe u een bezwaar of klacht kunt indienen.

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van het zorgkantoor en daar bezwaar tegen wilt indienen. Dat is uw goed recht. Vaak merken wij dat bezwaar vaak wordt ingezet om dringende vragen of opmerkingen in te sturen als men niet weet welke weg men er voor moet bewandelen. U kunt daarom het beste eerst met ons bellen (071-5 825 888) om na te gaan of een van onze klantadviseurs Wlz iets voor u kan betekenen. Vaak is het probleem met dit eerste contact al opgelost en is zo een formele bezwaarprocedure helemaal niet nodig.

Hoe moet ik bezwaar indienen?

Wilt u na het gesprek met een van onze klantadviseurs Wlz toch nog een bezwaarschrift indienen? Dan moet u dat schriftelijk doen. Vermeld in ieder geval de volgende punten:

  • De datum van uw bezwaarschrift

  • Uw naam en adres

  • Uw BSN

  • De datum en kenmerk van het schrijven met ons besluit waartegen u bezwaar maakt

  • Een onderbouwing van uw bezwaar

  • Uw handtekening


Stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na het besluit op naar:

Zorg en Zekerheid

t.a.v. afdeling Juridische Zaken

Postbus 400

2300 AK  LEIDEN

Als u het niet eens bent met het antwoord dat u op uw bezwaarschrift ontvangt, kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Heeft u een klacht over een zorgverlener?

Wij raden aan om uw klachten over onjuiste behandeling of de kwaliteit van de geleverde zorg eerst direct met de zorgverlener of zorginstelling bespreken. Maakt u (deels) gebruik van zorg in natura en biedt een direct gesprek met uw zorgverlener geen bevredigende oplossing? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. U kunt dit óf bij onze klachtencommissie óf rechtstreeks bij het zorgkantoor doen. Als uw klacht gegrond is, zorgen wij ervoor dat de zorgverlener of -instelling uw klacht verhelpt. Wij zijn immers verantwoordelijk voor de zorg die wij hebben ingekocht. Als u gebruikmaakt van een pgb, bent u samen met uw zorgverlener verantwoordelijk voor een oplossing.

Heeft u een klacht over het zorgkantoor?

Als u ontevreden bent over de manier waarop uw zorgkantoor u behandelt, dan kunt u een klacht indienen bij onze onafhankelijke klachtencommissie. Indien nodig verwijst deze commissie u door naar de juiste instantie. Voor onafhankelijk advies kunt u zich richten tot de cliëntenorganisaties.

Meer informatie over het indienen van een klacht.