Klacht indienen

Het is voor ons belangrijk dat u de zorg ontvangt die u nodig heeft. Bent u ergens ontevreden over? Dan adviseren wij u altijd eerst persoonlijk contact op te nemen met de partij waar u ontevreden over bent. Vaak kunt u hiermee de situatie al verbeteren. Als dat niet voldoende is, kunt u formeel een klacht indienen.

Het is voor ons belangrijk dat u de zorg ontvangt die u nodig heeft. Bent u ergens ontevreden over? Dan adviseren wij u altijd eerst persoonlijk contact op te nemen met de partij waar u ontevreden over bent. Vaak kunt u hiermee de situatie al verbeteren. Als dat niet voldoende is, kunt u formeel een klacht indienen.

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Wij raden u aan om uw klachten over onjuiste behandeling of de kwaliteit van de zorg eerst met uw zorgverlener of de zorginstelling te bespreken. Elke zorgaanbieder is op grond van de “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg” verplicht om een onafhankelijke klachtfunctionaris aan te stellen. Deze kunt u op de website van uw zorgaanbieder terugvinden of navragen bij uw zorgverlener. De klachtenfunctionaris bemiddelt bij een klacht tussen u en de zorgverlener. In de meeste gevallen kan daarmee een oplossing gevonden worden.

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u de geleverde zorg ervaren heeft en stellen het dan ook op prijs wanneer u ons informeert over de wijze waarop uw klacht door de zorgverlener is afgehandeld.

Als u gebruikmaakt van een pgb, bent u samen met uw zorgverlener verantwoordelijk voor een oplossing.

Heeft u een klacht over het zorgkantoor?

Als u ontevreden bent over de manier waarop het zorgkantoor u heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Indien nodig verwijst deze commissie u door naar de juiste instantie.

Uw klacht indienen via ons online klachtenformulier

naar het klachtenformulier

U kunt uw klacht (brief of formulier) sturen aan:

Zorg en Zekerheid

t.a.v. de Klachtencommissie Wlz, afdeling Juridische Zaken

Antwoordnummer 10220

2300 VB Leiden

(geen postzegel nodig)

U kunt uw klacht ook per e-mail sturen aan:

klachtenwlz@zorgenzekerheid.nl

In onderstaande brochure leest u meer over bezwaren en klachten en hoe u deze in kunt dienen.