Extra zorg nodig

Heeft u meer zorg nodig naast uw Wlz-indicatie? Lees hier hoe u extra budget kunt aanvragen.

Wanneer u met uw Wlz-indicatie niet voldoende zorg krijgt, heeft u mogelijk recht op extra budget. Waarvoor kunt u extra budget aanvragen?

 • Verschillende toeslagen
  Een extra toeslag is mogelijk als meer zorg nodig is dan op grond van de indicatie mogelijk is én de zorgbehoefte bestaat uit: gespecialiseerde epilepsiezorg, chronische invasieve beademing, non-invasieve beademing, klinisch intensieve behandeling, niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie, CVA (beroerte), ziekte van Huntington, observatie. Een toeslag kan zowel bij verblijf in een instelling als in de thuissituatie (bij volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb)). Er moet zijn voldaan aan specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2020 en de Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2020  van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

 • Meerzorg
  U kunt meerzorg aanvragen als u tijdelijk of voor langere tijd minimaal 25% meer zorg per week nodig heeft dan in uw indicatiebesluit staat.

 • Persoonlijk assistentiebudget (PAB)
  U kunt persoonlijk assistentiebudget aanvragen als u persoonlijke assistentie nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen of aan de maatschappij deel te kunnen nemen.

 • Extra kosten thuis (EKT)
  U kunt extra kosten thuis aanvragen als u intensieve of extra zorg nodig heeft, maar thuis wilt blijven wonen.

 • Gespecialiseerd verpleegkundig handelen na ontslag uit ziekenhuis
  U kunt een toeslag aanvragen als u verpleegkundige zorg nodig heeft nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen. Denk bijvoorbeeld aan wondverzorging of het toedienen van injecties. Het moet dan wel gaan om een medisch-specialistische ingreep die u in het ziekenhuis hebt ondergaan.

 • Palliatief terminale zorg (ook thuis)
  De palliatief terminale zorg omvat alle zorg in de laatste levensfase. Voorbeelden zijn verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en zijn of haar naasten. Ook met een pgb kunt u palliatief terminale zorg thuis ontvangen.

 • Duurdere behandeling of begeleiding
  U kunt een toeslag aanvragen voor het inzetten van duurdere behandeling of begeleiding, om zelfstandig te kunnen blijven wonen of aan de maatschappij deel te kunnen nemen.

Hoe vraagt u extra budget aan?

Neem telefonisch contact met het zorgkantoor op als u denkt dat u recht heeft op extra budget. Wij vertellen u graag of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u het kunt aanvragen.

Welke zorg past bij mij?

Heeft u de voorkeur tot Zorg Thuis of Zorg in een Instelling? Welke wensen heeft u om uw zorg te ontvangen? Raadpleeg onze keuzehulp om u te helpen de juiste keus te maken.

Weet u al welke zorg u nodig heeft, maar wilt u weten bij welke thuiszorgorganisatie u terecht kunt? Ga dan direct naar onze zorgzoeker. Hier vindt u een overzicht van zorgaanbieders die Zorg Thuis kunnen leveren die u nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding in de thuissituatie.