Palliatief terminale zorg

Hier leest u wat palliatief terminale zorg (PTZ) is en hoe het is geregeld in de Wlz.

Palliatief terminale zorg

De zorg in de laatste levensfase, palliatief terminale zorg, is vaak niet gericht op herstel, maar op de behandeling van onder andere pijn, benauwdheid en angst. Het doel is om de kwaliteit van leven tot op het laatst zo goed mogelijk te houden. De wensen van de patiënt en zijn of haar naasten zijn hierin leidend.

Terminale zorg thuis of in een instelling?

Misschien twijfelt u nog over zorg thuis of zorg in een instelling. Thuis kan zijn: het ouderlijk huis, een wooninitiatief, een hospice of een bijna-thuis-huis. Onze klantadviseurs Wlz adviseren u graag over de mogelijkheden. Meer informatie over zorg in de laatste levensfase

Extra budget aanvragen

Als het zorgbudget te laag is voor het verlenen van palliatieve zorg, is het mogelijk extra budget aan te vragen. Het extra budget kunt u door uw zorgverlener laten regelen. Uw zorgverlener dient contact op te nemen met het zorgkantoor. Sinds 1 januari 2020 heeft u voor zorg in natura geen terminaliteitsverklaring van de behandelende arts meer nodig. Dit op voorwaarde dat de onderbouwing van de extra zorginzet, met de ingeschatte levensverwachting volgens de behandelend arts, wordt vastgelegd in het (digitale) zorgplan. Voor Persoonsgebonden budget (pgb) is dit nog wel aan de orde.