Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Palliatief terminale zorg

Hier leest u hoe palliatief terminale zorg is geregeld in de Wlz.

Palliatief terminale zorg

De zorg in de laatste levensfase, palliatief terminale zorg, is vaak niet gericht op herstel, maar op de behandeling van onder andere pijn, benauwdheid en angst. Het doel is om de kwaliteit van leven tot op het laatst zo goed mogelijk te houden. De wensen van de patiënt en zijn of haar naasten zijn hierin leidend.

Terminale zorg thuis of in een instelling?

Misschien twijfelt u nog over zorg thuis of zorg in een instelling. Thuis kan zijn: het ouderlijk huis, een wooninitiatief, een hospice of een bijna-thuis-huis. Onze klantadviseurs Wlz adviseren u graag over de mogelijkheden. Meer informatie over zorg in de laatste levensfase

Extra budget aanvragen

Als het zorgbudget te laag is voor het verlenen van palliatieve zorg, is het mogelijk extra budget aan te vragen. Het extra budget kunt u door uw zorgverlener laten regelen. Uw zorgverlener dient contact op te nemen met het zorgkantoor. Sinds 1 januari 2020 heeft u voor zorg in natura geen terminaliteitsverklaring van de behandelende arts meer nodig. Dit op voorwaarde dat de onderbouwing van de extra zorginzet, met de ingeschatte levensverwachting volgens de behandelend arts, wordt vastgelegd in het (digitale) zorgplan. Voor Persoonsgebonden budget (pgb) is dit nog wel aan de orde. 

Welke zorg past bij mij?

Heeft u de voorkeur tot Zorg Thuis of Zorg in een Instelling? Welke wensen heeft u om uw zorg te ontvangen? Raadpleeg onze keuzehulp om u te helpen de juiste keus te maken.

Weet u al welke zorg u nodig heeft, maar wilt u weten bij welke thuiszorgorganisatie u terecht kunt? Ga dan direct naar onze zorgzoeker. Hier vindt u een overzicht van zorgaanbieders die Zorg Thuis kunnen leveren die u nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan verpleging, palliatief terminale zorg, of begeleiding in de thuissituatie.