Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Regeling Meerzorg

Heeft u door veranderde omstandigheden tijdelijk of voor langere tijd behoefte aan meer zorg dan in uw indicatiebesluit staat? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de regeling Meerzorg.

Wat is de regeling Meerzorg?

Om thuis wonen voor doelgroepen met een intensieve zorgvraag mogelijk te maken kan in de Wlz beroep worden gedaan op een aantal toeslagen. Een van deze mogelijkheden is Meerzorg. De regeling Meerzorg is bedoeld voor cliënten die meer dan 25% meer zorg nodig hebben dan waar zij op grond van hun zorgprofiel recht op hebben. Meerzorg wordt apart beschikt naast het Volledig Pakket Thuis (Vpt) of Modulair Pakket Thuis (Mpt).

U kunt meerzorg thuis aanvragen, als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U heeft een indicatie voor één van de volgende zorgprofielen: 
  • VV 7 &8
  • VG 5, 7 & 8
  • LVG 4 & 5
  • SGLVG 1
  • LG 5, 6 & 7
  • ZGaud 3
  • ZGvis 5
  • GGZ-B 6 & 7
 • Uw zorgbehoefte ligt minimaal 25% hoger is dan de zorg die is opgenomen in het zorgprofiel.

U kunt samen met uw zorgverlener beoordelen of u meerzorg thuis nodig heeft.

Vanaf 1 januari 2019 is het bij geclusterd Vpt ook mogelijk om voor een groep cliënten Meerzorg aan te vragen. Bij groepsmeerzorg wordt niet alleen naar de cliënt zelf gekeken, maar ook naar de leefomgeving van de cliënt, de groepssamenstelling, de deskundigheid van de begeleiders en de organisatiecultuur.

Hoe vraagt u meerzorg aan?

Wanneer u in aanmerking komt voor de regeling Meerzorg, kan uw zorgaanbieder die de zorg thuis verleent dit voor u aanvragen bij het zorgkantoor. Wanneer er meerdere zorgaanbieders betrokken zijn bij het verlenen van de zorg thuis, wordt met u besproken wie de coördinator zorg thuis is. Een meerzorg aanvraag wordt pas ingediend bij het zorgkantoor als deze vóóraf met u en/of uw naaste besproken is. In uw zorgplan wordt vastgelegd welke aanvullende zorg wordt aangevraagd via de meerzorg regeling. Het zorgkantoor beoordeelt of u extra budget kunt krijgen en zo ja, hoeveel. De beschikking wordt gestuurd naar de aanvragende aanbieder en eventueel ook naar u.

Past zorg thuis bij mij?

Heeft u de voorkeur tot Zorg Thuis of Zorg in een Instelling? Welke wensen heeft u om uw zorg te ontvangen? Raadpleeg onze keuzehulp om u te helpen de juiste keus te maken.

Weet u al welke zorg u nodig heeft, maar wilt u weten bij welke thuiszorgorganisatie u terecht kunt? Ga dan direct naar onze zorgzoeker. Hier vindt u een overzicht van zorgaanbieders die Zorg Thuis kunnen leveren die u nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding in de thuissituatie.