Specifieke onderwerpen

Alle informatie over specifieke onderwerpen wat betreft Wlz-Zorg Thuis vindt u op deze pagina. 

Bij het ontvangen van zorg in de thuissituatie kunt u altijd te maken krijgen met veranderende omstandigheden. U leest hier alles over welke mogelijkheden er zijn.  

Samenloop

Ontvangt u nog zorg vanuit de Zvw of de Wmo, dan kan er sprake zijn van samenloop.

Hier leest u meer over Samenloop Zvw-Wlz.

Crisiszorg

Wilt u met spoed worden opgenomen?

Hier leest u meer over crisiszorg.

Hulpmiddelen

Welke hulpmiddelen worden vergoed vanuit de Wlz en welke vanuit andere zorgdomeinen?

Hier leest u meer over hulpmiddelen in de Wlz.

Heeft u hulp of advies nodig?

Onze afdeling klantondersteuning Wlz adviseert u graag over uw persoonlijke situatie en beantwoordt al uw Wlz-gerelateerde vragen. Neem gerust contact met ons op.

Weet u al welke zorg u nodig heeft, maar wilt u weten bij welke thuiszorgorganisatie u terecht kunt? Ga dan direct naar onze zorgzoeker. Hier vindt u een overzicht van zorgaanbieders die Zorg Thuis kunnen leveren die u nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding in de thuissituatie.