Deeltijdverblijf (dtv)

Wat houdt Deeltijdverblijf (Dtv) in?

Deeltijdverblijf (Dtv) is een combinatie van thuis én in een instelling wonen. Dit is sinds 1 januari 2020 mogelijk voor mensen met een Wlz-indicatie.

Deeltijdverblijf is gemiddeld 7, 8 of 9 dagen per 14 dagen in een instelling wonen. Bijvoorbeeld:

 • Om en om een week in een instelling en een week thuis.
 • Iedere week 4 etmalen in de instelling.
 • De ene week 5 en de andere week 4 etmalen in de instelling.
 • Meer of minder dagen in de instelling is geen deeltijdverblijf.

Hoe werkt deeltijdverblijf?

 • Het zorgkantoor regelt en betaalt de kosten van verblijf (zorg in natura);
 • Voor de zorg thuis kunt u kiezen tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en/ of een modulair pakket thuis (mpt);
 • U of uw kind behoudt de eigen huisarts, tandarts en uw eigen apotheek, onafhankelijk van het aantal etmalen deeltijdverblijf.

Hoe kunt u deeltijdverblijf regelen?

 • Vraag of uw zorgaanbieder deeltijdverblijf aanbiedt;
 • Ook het zorgkantoor kan u informeren;
 • Uw zorgaanbieder kan u helpen bij het aanvragen van deeltijdverblijf bij het zorgkantoor;
 • Het zorgkantoor stelt samen met de zorgaanbieder vast of deeltijdverblijf in uw situatie verantwoord en doelmatig is. Het zorgkantoor beslist over uw aanvraag.

Vervoer naar de dagbesteding of -behandeling

Het vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling wordt altijd vanuit de Wlz vergoed, als de zorgaanbieder hiervoor door het zorgkantoor is gecontracteerd. Als de dagbesteding uit een persoonsgebonden budget gefinancierd wordt, dan moet de bekostiging van het vervoer van en naar de dagbesteding ook bij het zorgkantoor worden aangevraagd. Zowel vanuit huis als vanuit de instelling.

Vervoer op de wisseldagen van huis naar de instelling en andersom)

 • Heeft u of uw kind recht op zittend ziekenvervoer? Dan kan de zorgverzekeraar het vervoer vergoeden als aan de polisvoorwaarden is voldaan;
 • Het vervoer kan plaatsvinden met de eigen auto, met een taxi of met openbaar vervoer;
 • In de andere gevallen moet u zelf zorgen voor het vervoer.

Hoe zit het met benodigde hulpmiddelen en aanpassingen?

Wie hulpmiddelen en aanpassingen vergoedt, hangt samen met het soort hulpmiddel/aanpassing en het gemiddelde aantal etmalen per week dat u of uw kind logeert of in de instelling verblijft. Het Ministerie van VWS, ZN en VNG maken per categorie hulpmiddelen afspraken over een verdeling van verantwoordelijkheden. Nadere informatie volgt.

Betaalt u een eigen bijdrage voor deeltijdverblijf?

Mensen van 18 jaar en ouder betalen altijd een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

 • De hoge eigen bijdrage geldt voor mensen die in een zorginstelling wonen;
 • De lage eigen bijdrage geldt voor mensen die Wlz-zorg thuis krijgen op basis van volledig pakket thuis (vpt);
 • Bij een pgb of mpt wordt in 2020 € 144,20 per maand van de lage eigen bijdrage afgetrokken;
 • Met deeltijdverblijf kan die eigen bijdrage veranderen. Dat hangt af van de keuze die u maakt voor het aantal etmalen deeltijdverblijf per week:
  • Kiest u voor gemiddeld 3,5 etmalen verblijf per week? Dan betaalt u de lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg;
  • Kiest u voor gemiddeld meer dan 3,5 etmalen verblijf per week? Dan betaalt u de hoge eigen bijdrage voor Wlz-zorg;
  • Het is mogelijk dat de bestaande eigen bijdrage hoger wordt omdat de korting vanwege pgb/mpt vervalt.  

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen bijdrage.

Past zorg thuis bij mij?

Heeft u de voorkeur tot Zorg Thuis of Zorg in een Instelling? Welke wensen heeft u om uw zorg te ontvangen? Raadpleeg onze keuzehulp om u te helpen de juiste keus te maken.

Weet u al welke zorg u nodig heeft, maar wilt u weten bij welke thuiszorgorganisatie u terecht kunt? Ga dan direct naar onze zorgzoeker. Hier vindt u een overzicht van zorgaanbieders die Zorg Thuis kunnen leveren die u nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding in de thuissituatie.