Crisiszorg

Hier vindt u informatie over hoe crisiszorg is geregeld in de Wlz in de sectoren V&V en GZ. Klik hier om direct contact op te nemen met de coördinatoren crisiszorg.

Onder crisiszorg verstaan we een acute hulpvraag om zorg of ondersteuning. Het gaat om situaties waarin de cliënt niet meer verantwoord thuis kan blijven wonen en het noodzakelijk is dat de zorg direct verleend wordt. Crisiszorg voor de sectoren V&V en GZ is apart georganiseerd:

Meer informatie over de crisisregeling vindt u in het Voorschrift Zorgtoewijzing.