Wat doen wij?

Het zorgkantoor regelt Wlz-zorg in uw regio. U vindt hier alle taken van het zorgkantoor op een rij.

De kerntaak van het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
 is de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. Hiervoor kopen wij elk jaar zorg in voor iedereen met een Wlz-indicatie. U kunt bij ons terecht voor advies, informatie en ondersteuning bij al uw vragen over Wlz-gerelateerde onderwerpen.

De rol van het zorgkantoor

Wat doet het zorgkantoor?

Het zorgkantoor:

  • ondersteunt u met advies en informatie over uw keuzemogelijkheden bij Wlz-zorg;

  • informeert u over het aanbod van zorgaanbiedersEen zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum.  in de regio;

  • sluit contracten af met zorgaanbieders (zorginkoop) voor zorg in natura;

  • zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u (of uw kind) nodig heeft;

  • gaat na of u (als u dat graag wilt) Wlz-zorg thuis kunt krijgen;

  • toetst en verstrekt het persoonsgebonden budget (pgb);

  • verbindt u met de juiste zorgprofessional;

  • brengt zorgprofessionals bij elkaar, om innovatie en kwaliteit te bevorderen.

Wat doen wij niet?

  • Het zorgkantoor beoordeelt niet of u recht heeft op Wlz-zorg. Dat doet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. .

  • Bij jeugdzorg vanuit de Jeugdwet, bij Wmo-ondersteuning of bij wijkverpleging regelen gemeenten en zorgverzekeraars de zorg.

Iedere regio heeft een eigen zorgkantoor.

Uw woonplaats bepaalt bij welk zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
u terecht kunt. Het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid regelt de Wlz-zorg voor iedereen die langdurige zorg nodig heeft in de regio’s Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. Wilt u weten bij welk zorgkantoor u moet zijn? Gebruik de zorgkantoorzoeker.