Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Alle zorgkantoren zijn er verantwoordelijk voor dat er voldoende kwalitatief goede zorg beschikbaar is in hun regio’s. Daarnaast zorgen ze ervoor dat cliënten goed ondersteund worden en voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. Als zorgkantoor houden wij zelf goed bij of we voldoen aan de eisen die de wet aan ons stelt. Ook controleren we of we onze eigen doelstellingen halen. Hierover brengen we verslag uit aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die toezicht houdt op alle zorgkantoren.

Toezicht in het belang van de cliënten.


De NZa wil bijvoorbeeld weten of cliënten op tijd de juiste zorg krijgen. Andere vragen die gesteld worden zijn: Worden cliënten voldoende geïnformeerd over de inhoud,  kosten en kwaliteit van de zorg? Wordt het zorggeld goed besteed? Bij alle toezicht staat het belang van de burger in ieder geval voorop.

Wat als er verbetering nodig is?


Wanneer de NZa vindt dat er verbetering nodig is, bespreekt ze dat met de zorgkantoren. Als het nodig is, maken ze samen specifieke verbeterafspraken.

Meer informatie over het toezicht op de langdurige zorg WlZ vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).